“Mazais Letiņš” svin Ziemassvētkus

Latviešu Biedrības Īrijā (LBI) bērnu mūzikas studija – skola 14.decembrī skanīgi un jautri atzīmeja Ziemassvētku tuvošanos, un sakarā ar raženu darbību un labu uzvedību visa gada garumā priecīgi nu varēja sagaidīt ciemos Ziemassvētku vecīti ar lielu dāvanu maisu.

Svētku pasākuma ievadā “Mazā Letiņa” vadītaja un mūzikas pedagoģe Ingūna Grietiņa visus sveica ar tuvojošamies svētkiem un īpaši pateicību izteica mūzikas studijas – skolas skolotājiem Rasai Stonkus, Zanei Lambertei, Vinetai Makšus, Evitai Makšus un Signim Jaunzemim. Ar šādu pedagogu sastāvu ir bijis iespējams bērniem mūzikas gudrības apgūt gan pūšamo, gan sitamo instrumentu klasēs, gan spēcīgi attīstīt vokālās nodarbības bērniem daloties pa vecuma grupām un papildus apmeklēt latviešu valodas nodarbības. Un tas ir ļoti svarīgi tieši sogad, kad “ Mazais Letiņš” aktīvi gatavojas dalībai Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos Latvijā 2015.gada jūlijā. Paldies tika teikts arī aktīvākajiem vecākiem, kuru darbs un palīdzība daudzu praktisku jautājumu kārtošanā un organizēšanā ir neatsverams atbalsts mūzikas skolas – studijas darbā. Protams, paldies it visiem vecākiem, kuri bērnus citīgi gatavojuši un veduši uz mēginajumiem un koncertiem, paldies pašiem skolnieciņiem!

Šajos svētkos bērni vecākus iepriecināja ar jaunapgūto un ne vieglo Meža parka koru koncerta dziesmu repertuāru. Saknēja ļoti, ļoti labi! Prieks vecākiem, prieks skolotājiem. Un prieks Ziemassvētku vecītim, kurš aizdurvī dziesmas saklausījies nemaz vairs neuzstāja, lai katrs vēl skaitītu dzejolīšus. Dažs čaklākais tomēr Vecīti vēl papildus iepriecināja ar kādas dzejas rindu jeb pat individuālu dziesmu, bet tā kā visu gadu tik daudz muzicēts un dziedāts, tad droši var teikt – dāvanas ir godam pelnījuši gan bērni, gan skolotāji, gan mūsu atbalstītāji Latviešu valodas aģentūra (LVA) , kas skolu šogad līdzfinansē no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Lai nu dziesmām ražīgs un neaizmirstami skaits nāk Jaunais 2015.gads!

Ilze Barkus dzīvo Īrijā un ir latviešu nedēļas nogales skolas "Saulgriezīte" skolotāja.

„Mazā Letiņa” mācību gada noslēgums

Kā allaž jautrā un priecīgā gaisotnē, 25. maija pēcpusdienā norisinājās LBĪ Mūzikas studijas – skolas „Mazais Letiņš” sezonas noslēguma ballīte. Šogad „Mazais Letiņš” ir kļuvis sešus gadus vecs, un šo gadu laikā tas no dziedošu bērnu grupas ir izaudzis par Mūzikas studiju – skolu ar vairākām klasēm. Ar šo mācību gadu tajā līdz ar skolas dibinātāju un vadītāju Ingūnu Grietiņu, darbojas vēl četri mācībspēki – skolas pārzine Rasa Stonkus un skolotājas Zane Lamberte, Vineta Makšus un Evita Makšus.

Uzrunājot visus svētku dalībniekus, Ingūna Grietiņa pauda patiesu prieku par bērnu centību, apzinību, izaugsmi. Paldies tika teikts gan visiem skolotājiem, gan bērnu vecākiem. Tikai cieša sadarbība, nereti uzupurēšanās un ziedošanās, dod rezultātu. Aizvadītā sezona „Mazajam Letiņam” bijusi ļoti bagāta skaistiem, nozīmīgiem koncertiem, pasākumiem. Jau oktobrī bērni piedalījās un guva panākumus talantu konkursā „Protu? Protu!”, kas norisinājās Limerikā. „Mazais Letiņš” ir dziedājis un muzicējis gan Latvijas Republikas 95. gadadienai veltītajā koncertā Mansion house, gan Ziemassvētku ieskaņas ballē „Baltā jasmīna stāsts no mājām”, gan „Christmas Open Day” Īrijas Nacionālajā muzejā, gan Īrijas populārajā kultūras festivālā „TradFest” un, protams, ar lepnumu un prieku palīdzējis nest Latvijas vārdu pasaulē, piedaloties Latvijas Kultūras dienās Dublinā Temple bar. Paldies Ingūnai Grietiņai un pārējām skolotājām par mīlestību un milzu ieguldīto darbu „Mazā Letiņa” izaugsmē!

Šī mācību gada absolventu skaits ir rekordliels – veseli 37 dalībnieku, no 3 gadu vecuma līdz pat 30 gadu vecumam. Katru Ingūna Grietiņa sveica ar sev raksturīgo mīļo smaidu, laba vēlējumiem, kā arī īpaši sagatavotu liecību par veiksmīgu mācību programmas apguvi un apzinīgu dalību koncertos. Katram audzēknim sveicienu kūciņu veidā sniedza Merci Beaucoup Cakes un tētu sagatavotais atspirdzinošais svētku dzēriens. Savukārt izklaides daļā, skolotājas Vineta un Evita Makšus bija sagatavojušas vēlējumu kamolīti, kuru audzēkņi varēs izlasīt uzsākot nākošo mācību gadu. Lielākie nākamā gada plāni „Mazajam Letiņam” ir gatavošanās un piedalīšanās 2015. gada jūlijā XI Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkos Latvijā, Rīgā.

Lai visiem bērniem, vecākiem, skolotājiem skaista un saulaina vasara! Uz tikšanos rudenī!

 

Ilze Barkus dzīvo Īrijā un ir latviešu nedēļas nogales skolas "Saulgriezīte" skolotāja.