“Mazais Letiņš” svin Ziemassvētkus

Latviešu Biedrības Īrijā (LBI) bērnu mūzikas studija – skola 14.decembrī skanīgi un jautri atzīmeja Ziemassvētku tuvošanos, un sakarā ar raženu darbību un labu uzvedību visa gada garumā priecīgi nu varēja sagaidīt ciemos Ziemassvētku vecīti ar lielu dāvanu maisu.

Svētku pasākuma ievadā “Mazā Letiņa” vadītaja un mūzikas pedagoģe Ingūna Grietiņa visus sveica ar tuvojošamies svētkiem un īpaši pateicību izteica mūzikas studijas – skolas skolotājiem Rasai Stonkus, Zanei Lambertei, Vinetai Makšus, Evitai Makšus un Signim Jaunzemim. Ar šādu pedagogu sastāvu ir bijis iespējams bērniem mūzikas gudrības apgūt gan pūšamo, gan sitamo instrumentu klasēs, gan spēcīgi attīstīt vokālās nodarbības bērniem daloties pa vecuma grupām un papildus apmeklēt latviešu valodas nodarbības. Un tas ir ļoti svarīgi tieši sogad, kad “ Mazais Letiņš” aktīvi gatavojas dalībai Skolu jaunatnes Dziesmu svētkos Latvijā 2015.gada jūlijā. Paldies tika teikts arī aktīvākajiem vecākiem, kuru darbs un palīdzība daudzu praktisku jautājumu kārtošanā un organizēšanā ir neatsverams atbalsts mūzikas skolas – studijas darbā. Protams, paldies it visiem vecākiem, kuri bērnus citīgi gatavojuši un veduši uz mēginajumiem un koncertiem, paldies pašiem skolnieciņiem!

Šajos svētkos bērni vecākus iepriecināja ar jaunapgūto un ne vieglo Meža parka koru koncerta dziesmu repertuāru. Saknēja ļoti, ļoti labi! Prieks vecākiem, prieks skolotājiem. Un prieks Ziemassvētku vecītim, kurš aizdurvī dziesmas saklausījies nemaz vairs neuzstāja, lai katrs vēl skaitītu dzejolīšus. Dažs čaklākais tomēr Vecīti vēl papildus iepriecināja ar kādas dzejas rindu jeb pat individuālu dziesmu, bet tā kā visu gadu tik daudz muzicēts un dziedāts, tad droši var teikt – dāvanas ir godam pelnījuši gan bērni, gan skolotāji, gan mūsu atbalstītāji Latviešu valodas aģentūra (LVA) , kas skolu šogad līdzfinansē no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Lai nu dziesmām ražīgs un neaizmirstami skaits nāk Jaunais 2015.gads!

Ilze Barkus dzīvo Īrijā un ir latviešu nedēļas nogales skolas "Saulgriezīte" skolotāja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *