Jau otrais skolotāju seminārs notiek Annabergā, Vācijā

2014. gada 18. un 19. oktobrī Latviešu valodas aģentūras (LVA) sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību (ELA) organizētais diasporas skolotāju seminārs Annabergā, Vācijā notika nu jau otro gadu pēc kārtas. Pasākumu finansēja LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Semināra mērķi bija informēt par diasporas skolu atbalsta sistēmu; iepazīstināt ar aktualitātēm latviešu valodas metodikā, jaunākajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem; dalīties pieredzē un veicināt sadarbību starp diasporas skolām.

Lai arī šajās dienās Vācijā streikoja vilcienu vadītāji, Annabergas skaisto māju izdevās atrast gan viesiem un lektoriem no Latvijas, gan no visas plašās Vācijas, Luksemburgas un Beļģijas, kopumā pulcinot 20 skolotājas no 8 kontinentālās Eiropas nedēļas nogales skolām.

Pirmajā dienā LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere iepazīstināja ar Latvijas atbalstu izglītībai diasporā 2014. gadā, kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai un diasporas skolu dokumentācijas veidošanas jautājumiem.

Tad sekoja LVA metodiķes Vinetas Vaivades vērtīgā nodarbība par latviešu valodas apguves programmām diasporas skolām, mācību materiāliem un nodarbību plānošanu un aizraujošā LVA metodiķes Lienes Valdmanes nodarbība par dažādu mērķauditoriju motivācijas veidošanu latviešu valodas apguvei.

Pēc lieliskām pusdienām ELA pārstāve Daina Grase rosināja domāt un meklēt veidus kā atlasīt un integrēt dažādus kultūras elementus mācību darbā.

Tam sekoja darbs grupās, lai atpazītu diasporas skolu problēmas un to risinājumus.

Pēc savu skoliņu nopietnās, nenopietnās, vizuālās un muzikālās prezentācijas, skolotājas vakara neformālajā daļā viena otru cienāja ar īpaši šim pasākumam gatavotiem vai iegādātiem ciema kukuļiem un atlikušo vakara daļu pavadīja dziedot savas mīļākās dziesmas kokles un stabules, vai sitamo instrumentu pavadījumā.

Svētdienas saulainais rīts iesākās ar LVA metodiķu Vinetas Vaivade un Liene Valdmanes iepazīstināšanu ar jaunākajiem LVA mācību un metodiskajiem līdzekļiem.
Tam sekoja Bonnas Latviešu skoliņas „Kamolītis” skolotājas Liene Sējānes praktiskā nordarbība par pirkstiņu rotaļām kā nozīmīgu mācību procesa sastāvdaļu. Paldies arī skolotājas Zanes Priedes dēlam Pēterim par lielisko asistēšanu!

Pēc kopsavilkuma un atgriezeniskās saites par semināru sniegšanas, skolotājas saņēma LVA apliecības, daudz ideju un pozitīvas enerģijas turpināt darbu nedēļas nogales skoliņās un pēc gada atkal tikties Annabergā!

 

Novembrī notika skolotāju seminārs Annabergā, Vācijā

image

Eiropas skolotāju kopbilde skolotāju seminārā, Annabergā. Foto: Lita Hainovska

Baltiešu centrs Annabergā 2013. gada 23. un 24. novembrī bija semināra norises vieta Kontinentālās Eiropas latviešu diasporas nedēļas nogales skolotājiem.

Semināru vēlā rudens pusē rīkoja Eiropas latviešu apvienība ar Latviešu valodas aģentūras, LR Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalstu.

Doma par Kontinentālās Eiropas skolotāju kursiem virmoja gaisā jau labu laiku, jo, ir noteikti jautājumi, ko nevar paspēt izrunāt Skolotāju kursos, kas notiek vasarā. Turklāt atvaļinājumu laiks katram no mums iekrīt tik dažādā laikā…

Lai arī seminārs bija jaiesāk ar klusuma brīdi, pieminot bojāgājušos traģiskajā notikumā Rīgā, sagrūstot lielveikalam Maxima, gaisotne bija darbīga, draudzīga, skanīga, atbalstoša un ierosmēm bagāta.

Prieks, ka visi skolu skolotāji un dalībnieki bija rūpīgi sagatavojuši savus mājas darbus! Skolotājas no Minsteres, Luksemburgas, Bonnas, Berlīnes, Vircburgas, Freiburgas, Vīnes, Štutgartes un Briseles (no 9 skolām) bija sagatavojušas prezentācijas par savu darbu skoliņās. Visi klātesošie varēja gūt daudz skaidrāku priekšstatu par to, kā un kas darbojas citur.

Runājot par diasporas skolu mācību programmām, to nepieciešamību un īpatnībām, skolotājas varēja pārliecināties par to nepieciešamību, atsvaidzināt zināšanas par to sastādīšanas principiem un salīdzināt dažādu skoliņu programmas, lai pēc tam varētu izvērtēt un pilnveidot savu skolu mācību programmas.

Semināra daļā “Dalīta bēda ir pusbēda, dalīts prieks ir dubults prieks” darbs notika gan grupās, gan, t.s., palīdzības aplī. Katrs no klātesošajiem varēja dalīties ar sava darba veiksmes pusēm un lūgt padomu kolēģiem sarežģītās situācijās. Ceru, ka ierosinātie risinājumi būs noderīgi!

Aktīvam darbam mijoties ar skoliņu darbā noderīgām spēlēm un rotaļām, nemanot pienāca vēls vakars, kuram arī bija dots mājas darbs – katram skolotājam bija jāizvēlas viena sava mīļākā dziesma no plāšā latviešu dziesmu repertuāra un jāsagatavo viss nepieciešamais, lai visi semināra dalībnieki to varētu dziedāt bez aizķeršanās.

Tas vēl nav viss – katras skoliņas pārstāvji bija sagatavojuši nelielu ciema kukuli, lai pacienātu koleģus un vakara daļu padarītu vēl īpašāku.

Tā, sveču gaismā, skanot koklei, stabulei un dažādiem ritma instrumentiem, dziedājām, degustējām un priecājāmies par brīnišķīgo satikšanos…

Pēc spirdzinošā miega Annabergas ērtajās gultās, svētdienas rīts semināra dalībniekiem sākās ar zināmo un jaunatklāto elektronisko mācību resursu apzināšanu. Paldies Aijai Otomerei no LVA, par sagatavoto prezentāciju šai daļai! Daudzi skolotāji secināja, cik noderīgi ir dažādi tehniskie mācību palīglīdzekļi, strādājot ar mūsdienu bērniem.

Tādēļ likumsakarīgi bija seminarā izrunāt to, kā veicas ar noteikto kritēriju realizāciju LVA saņemtajam finansējumam 2013.gadam. Šāds finansējums ir ļāvis daudzām skoliņām iegadāties nepieciešamos mācību līdzekļus, arī IT aparatūru, apmaksāt apdrošināšanu un telpu īri. Radās arī ierosinājums, tomēr rast iespēju apmaksāt skolotājiem ceļa izdevumus, kas rodas mērojot ceļu uz un no skoliņām. Daudzām skoliņām, kur bērnu skaits ir salīdzinoši neliels, bet skolotāja dzīvesvieta tālu, tas tiešām būtu liels atbalsts.

Semināra noslēgumā, veicot kopsavilkumu un gūstot atgriezenisko saikni par semināru, skolotāji uzsvēra šādu semināru nepieciešamību arī nākotnē, jo, jau pēc šī semināra izveidojušās koleģiālās un draudzības saites iezīmēja vairākus kopprojektus – kultūras pasākumus, nometnes, viesošanās, ekskursijas, vēstuļu draugus… 

Milzīgs paldies jāsaka Andrejam Urdzem ar komandu – mums viss ļoti patika un garšoja! Noteikti brauksim vēl!

Paldies jāsaka arī LVA, LR IZM, ELA ar kuru finansiālo atbalstu šis seminārs varēja notikt un Latviešu kopībai Vācijā, kura šo finansu daļu palīdzēja nokārtot līdz galam.

Un, protams, paldies mums, semināra dalībniekiem – par aktīvu līdzdarbošanos, atsaucību izbrīvējot laiku, mērojot ceļu līdz Annabergai, vedot sev līdz mūzikas instrumentus (paldies Liene, Evija, Iveta!), fotografējot (paldies Lita!) un visādi citādi palīdzot semināra norisē!

image

Eiropas skolotājas iet rotaļās skolotāju seminārā, Annabergā. Foto: Lita Hainovska