Jau otrais skolotāju seminārs notiek Annabergā, Vācijā

2014. gada 18. un 19. oktobrī Latviešu valodas aģentūras (LVA) sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību (ELA) organizētais diasporas skolotāju seminārs Annabergā, Vācijā notika nu jau otro gadu pēc kārtas. Pasākumu finansēja LVA no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

Semināra mērķi bija informēt par diasporas skolu atbalsta sistēmu; iepazīstināt ar aktualitātēm latviešu valodas metodikā, jaunākajiem mācību un metodiskajiem līdzekļiem; dalīties pieredzē un veicināt sadarbību starp diasporas skolām.

Lai arī šajās dienās Vācijā streikoja vilcienu vadītāji, Annabergas skaisto māju izdevās atrast gan viesiem un lektoriem no Latvijas, gan no visas plašās Vācijas, Luksemburgas un Beļģijas, kopumā pulcinot 20 skolotājas no 8 kontinentālās Eiropas nedēļas nogales skolām.

Pirmajā dienā LVA diasporas projektu koordinatore Aija Otomere iepazīstināja ar Latvijas atbalstu izglītībai diasporā 2014. gadā, kritērijiem līdzfinansējuma saņemšanai un diasporas skolu dokumentācijas veidošanas jautājumiem.

Tad sekoja LVA metodiķes Vinetas Vaivades vērtīgā nodarbība par latviešu valodas apguves programmām diasporas skolām, mācību materiāliem un nodarbību plānošanu un aizraujošā LVA metodiķes Lienes Valdmanes nodarbība par dažādu mērķauditoriju motivācijas veidošanu latviešu valodas apguvei.

Pēc lieliskām pusdienām ELA pārstāve Daina Grase rosināja domāt un meklēt veidus kā atlasīt un integrēt dažādus kultūras elementus mācību darbā.

Tam sekoja darbs grupās, lai atpazītu diasporas skolu problēmas un to risinājumus.

Pēc savu skoliņu nopietnās, nenopietnās, vizuālās un muzikālās prezentācijas, skolotājas vakara neformālajā daļā viena otru cienāja ar īpaši šim pasākumam gatavotiem vai iegādātiem ciema kukuļiem un atlikušo vakara daļu pavadīja dziedot savas mīļākās dziesmas kokles un stabules, vai sitamo instrumentu pavadījumā.

Svētdienas saulainais rīts iesākās ar LVA metodiķu Vinetas Vaivade un Liene Valdmanes iepazīstināšanu ar jaunākajiem LVA mācību un metodiskajiem līdzekļiem.
Tam sekoja Bonnas Latviešu skoliņas „Kamolītis” skolotājas Liene Sējānes praktiskā nordarbība par pirkstiņu rotaļām kā nozīmīgu mācību procesa sastāvdaļu. Paldies arī skolotājas Zanes Priedes dēlam Pēterim par lielisko asistēšanu!

Pēc kopsavilkuma un atgriezeniskās saites par semināru sniegšanas, skolotājas saņēma LVA apliecības, daudz ideju un pozitīvas enerģijas turpināt darbu nedēļas nogales skoliņās un pēc gada atkal tikties Annabergā!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *