Austrālijas latviešu skolu un spēļu grupu skolotāju konference

Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Izglītības nozare rīko 2. skolotāju konferenci šī gada 4. un 5. oktobrī. Tā notiks Melburnas latviešu biedrības “Daugavas” skolas telpās.

Konferences dalībnieki dalīsies ar pieredzi un informāciju, ko tie guva Vispasaules skolotāju seminārā Latvijā šo pagājušo vasaru. Rādīs arī dokumentālo filmu par otrās valodas apgūšanu. Karīna Jaunalksne un Valda Jefimova stāstīs par aktualitātēm otrās valodas mācīšanas programmās (VELS un citas). Darba grupās būs iespēja iedziļināties mācību vielas izstrādē (vadīs Ilga Vasele) un skolēnu motivēšanā latviešu valodas apgūšanai (vadīs Margota Puķīte). Sekos pārrunas par to, kas audzēkņus saista klasēs un kā veicināt sadarbību starp latviešu skolām Austrālijā.

Konferenci vada Vilis Padoms un Iveta Laine. Lai uzzinātu vairāk un lai reģistrētos, rakstiet Ivetai uz adresi iveta_lainis@hotmail.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *