Atbalstot vēstures konkursu, ĪUMSILS piešķir līdzekļus diasporas NVO

Lai veicinātu latvisko apziņu un zināšanas par Latvijas vēsturi ārzemēs dzīvojošo latviešu izcelsmes bērnu un jauniešu vidū, Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāts piešķir valsts budžeta līdzekļus sešām NVO, lai diasporas valstīs organizētu Latvijas Republikas proklamēšanas 90 gadu jubilejai veltītu bērnu un jauniešu radošo konkursu.

Šī projektu konkursa ietvaros dotācijas tiek piešķirtas ar zīmējumu konkursu „Apsveikums Latvijas Republikai 90 gadu jubilejā” un domrakstu konkursu „Latvijas Republika pēc 90 gadiem” organizēšanu diasporas valstīs saistīto izmaksu segšanai. No dotāciju līdzekļiem tiks segti arī ceļa izdevumi katras valsts zīmējumu konkursu un domrakstu konkursu laureātiem (2 uzvarētājiem no katras valsts un viņa pavadonim-pieaugušajam) braucienam no savas mītnes valsts uz Latviju, konkursa apbalvošanas pasākuma apmeklējumam, kas tiks organizēts 2008.gada jūlijā pasākumu cikla „Tautiešu mēnesis 2008” ietvaros, un atpakaļceļu uz mītnes zemi.

Sekretariāts atbalstījis 6 projekta pieteikumus un ir piešķirtas dotācijas par kopējo summu – 14044,55 Ls šādām latviešu diasporas nevalstiskajām organizācijām:

  • Amerikas Latviešu Apvienībai—3850 Ls
  • Latviešu Apvienībai Austrālijā un Jaunzēlandē—5676 Ls
  • Latviešu-dāņu biedrībai—1208,55 Ls
  • Nīderlandes-Latvijas biedrībai „Latvija”—1600 Ls
  • Latviešu apvienībai latviešiem Īrijā—760 Ls
  • Sanktpēterburgas Latviešu biedrībai—950 Ls

Sekretariāts aicina visus apmeklēt šī gada jūlijā plānoto pasākumu ciklu „Tautiešu mēnesis 2008”. Pasākumu programma ir pieejama Sekretariāta mājas lapas sadaļā Darbības jomas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *