ASV skolotāju konference notiks martā

Amerikas latviešu apvienības atbalstītā skoltāju konference notiks no 2010. gada 5. līdz 7. martam Ņujorkas ev.-lut. draudzes lauku īpašumā Katskiļos.

Sīkāka informācija un pieteikšanās lapas sekos.

Starplaikā informācijai par konferenci iespējams sazināties ar Anitu Bataragu, abatarags@optonline.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *