Ārzemju latviešu skolotāju seminārs Rīgā jūlijā

Šī gada 4. un 5. jūlijā Tautiešu mēneša ietvaros Dziesmu svētku laikā Rīgā ieplānots rīkot Skolotāju semināru “Kopīgais ceļš uz valodu”, uz kuŗu aicināti izglītības darbinieki, kas pašreiz strādā latviešu sestdienas/svētdienas skolās un citās latviešu izglītības iestādēs ārpus Latvijas. Semināru rīko Latviešu valodas apguves valsts aģentūra (LVAVA) – valsts aģentūra, kas atrodas Izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē – sadarbībā ar Pasaules brīvo latviešu apvienību (PBLA).

Seminārs ieplānots datumos, kad vēl nenotiek lielie Dziesmu svētku koncerti, un rīkotāji cer, ka visi ārzemju latvieši, kas būs sabraukusi uz svētkiem, būs jau ieradušies Latvijā. Rīkotāji arī mudina visus, kas pašlaik strādā latviešu skolās ārpus Latvijas un šai laikā plāno būt Latvijā, apmeklēt šo semināru, piedalīties, paust savu viedokli, iemācīties ko jaunu un sniegt tālāk citiem savu pieredzi.

Semināra ideja ir divu dienu gaŗumā “apzināt situāciju” un iztirzāt problēmas un atrast atrisinājumus. Ārzemēs dzīvojošie latvieši nav vienveidīga grupa. Ir “vecā” trimda – latvieši, kas jau gadu desmitiem dzīvo ārzemēs un ir dibinājuši skolas jau pirms 50 gadiem. Šajā kategorijā ir skolas, kas atrodas gan vecajos “Rietumos”, gan Krievijā. Ir “jaunā” trimda – latvieši, kas pēdējos gados ir dibinājuši skolas un bērnu nodarbības Eiropas Savienības valstīs. Katrai grupai ir savi izaicinājumi, bet mērķis visiem ir viens: latviešu bērniem, kas dzīvo ārpus Latvijas mācīt latviešu valodu un apzināties un izkopt savu latvisko identitāti.

Semināra galvenās tēmas būs latviešu valodas mācīšana un ar to saistītie izaicinājumi katrai trimdas kopienai. Viens no vislielākajiem šķēršļiem ir atrast mācību vielu, ko var izmantot mācībām bērnu grupām ar plašu valodas zināšanu spektru – no iesācējiem līdz bērniem, kam latviešu valoda ir mātes valoda. Ir vēl citas blakus tēmas, kas ir tikpat svarīgas: kādi vēl mācību priekšmeti būtu vēlami, lai veicinātu latviskas identitātes veidošanu; vecāku loma valodas mācīšanā; kā pasniegt vielu par Latviju saistošā un mūsdienīgā veidā nevis ar vecām mācību metodēm; kā izstrādāt skolai mācību programmu, kad daudzi mūsu trimdas/diasporas darbinieki nav profesionāli izglītoti skolotāji.

Citas tēmas, kam arī iecerēts pieskarties:

  • “Eiropas skolas”, kur mācās ES institūciju darbinieku bērni
  • Latviešu valdības pieredze pasniedzot latviešu valodu krievu skolās—tā saucamā “bilingvālā” izglītība—vai šo metodiku varam pielietot ārpus Latvijas?
  • Skolēnu un vecāku pieredze no ārzemēm pārceļoties uz Latviju un iekļaujoties Latvijas skolu sistēmā.
  • Vasaras nometnes un to loma latviskās izglītības veicināšanā.
  • Kur vislabāk Latvijā var atrast mācību vielu un kuŗa viela ir vispiemērotākā ārpus Latvijas dzīvojošiem bērniem.
  • Iepazīšanās ar LVAVA publicēto mācību vielu un lomu skolotāju izglītošanā.

Rīkotāji aicina visus pieteikties uz šo semināru, gan tos, kas jau gadiem ilgi māca, gan tos, kas tikai nesen sākuši darbu kādā skoliņā. Katram ir sava pieredze, katram savas problēmas, katram savi atrisinājumi, un jo biežāk visi savā starpā satiksies, jo labāk. Kopīgiem spēkiem varēs vairāk panākt.

Lai pieteiktos uz semināru, rakstiet Dacei Copeland dace.copeland@wmich.edu vai Dainai Grosai daina.gross@latviansonline.com līdz 2008. g. 29. februārim. Pieteikšanās anketu PDF formātā iespējams lejupielādēt šeit. Seminārs notiks Rīgas Lietuviešu vidusskolas telpās, Prūšu ielā 42a, Rīga.

 

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *