ALA stipendijas latviešu studentiem

Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozare vēlas atbalstīt latviešu studentus, kas studē ASV universitātēs. ALAs gādībā ir vairāki stipendiju fondi, kas domāti atbalstam latviešu studentiem dažādos studiju laukos. Aicinām studentus, kas aktīvi piedalās latviešu sabiedrībā, pieteikties stipendijām 2014./ 2015. studiju gadam.

Pagājuša pavasarī ALA piešķīra nepilnus $17,000 desmit latviešu studentiem. ALA arī atbalstīja divus studentus stipendiju darbos Latvijas okupācijas muzejā. Katram studentam piešķīra $2500, lai palīdzētu ar ceļa un uztura izdevumiem. Fondi no kuŗiem izmaksātas stipendijas, radušies iz latviešu labestības un gribas atbalstīt jaunus cilvēkus. Daudzie dažādie fondi dāvināti, lai tos izmantotu, atrodot atbilstošus kandidātus stipendijām.

ALAs Stipendiju fonds gaida pieteikumus no latviešu studentiem ASV. Vairāki stipendiju fondi atbalsta jebkkuŗu studiju lauku. Citi domāti specifiskām nozarēm. Studentiem, kas mācās paidagoģijas, teoloģijas, bioloģijas vai lingvistikas fakultātēs, ir nozīmētas naudas summas. Ir stipendiju fonds, paredzēts veterinārās medicīnas studijām. Un vēl – stipendiju fonds, paredzēts studentiem, kas mācās jūras zveju, latviešu vēsturi vai latviešu kultūru. Ir viens stipendiju fonds, nozīmēts kādam studentam/ei Latvijā, kas mācās lauksaimniecību, medicīnu, technoloģiju vai teoloģiju.

ALA atbalstīs arī divus studentus stipendiju darbos. Latvijas okupācijas muzejs (LOM) uzņems vienu studentu 2014. gada vasarā. Latvieši pasaulē muzejs un pētniecības centrs uzņēms otru studentu.  LOM darbs būs saistīts ar ekspozīcijām Raiņa bulvārī un Latviešu strēlnieku laukumā. LOM piedāvās arī izstādi ‘Stūra mājā’ 2014. gada vasarā. Latvieši pasaulē muzejam galvenais projekts bus „Latviešu koferis”, kas notiks ‘Stūra mājā’, kā daļa no Rīga 2014, Eiropas kultūras galvas pilsētas svinībām. Prakses darba ietvaros abos muzejos, stipendiāti strādās par gidiem un mācisies par muzeja krājumiem. Atkarībā no muzeju vajadzībām, stipendiāti palīdzēs ar dažādiem projektiem divu mēnešu garumā. Stipendiju darbiem aicinām pieteikties studentiem, kam interesē vēsture, muzeji un antropoloģija.

Jāpiemin arī, ka pagājušajā gadā ALA atbalstīja Gaŗezera un Kursas vasaras vidusskolu skolēnus ar stipendijam $16,000 vērtībā. Šovasar ALA atkal paredz piešķirt stipendijas GVV un Kursas skolēniem. Katru gadu ALA atbalsta arī skolēnus, kas piesakās „Sveika, Latvija!” ceļojumiem jūnijā un augustā.

Studentu stipendijām ir savi noteikumi. Studenti ir kvalificēti saņemt ALAs stipendiju, ja tie beiguši viena pilna akadēmiskā gada studijas universitātes vai koledžas līmenī un turpinās savas mācības kādā ASV universitātē vai koledžā bakalaura vai maģistra grāda iegūšanai. Studenti drīkst saņemt stipendiju ne vairāk kā trīs gadus. Studentiem no Latvijas jāparaksta solījums atgriezties Latvijā pēc studiju pabeigšanas, citādi piešķirtā stipendija jāatmaksā ALAi sešu mēnešu laikā. Visiem stipendiju saņēmējiem jābūt ALA biedriem.

Stipendiju pieprasījuma veidlapas atrodamas ALAs mājas lapā: www.alausa.org, Izglītības nozares daļā.  Kandidātiem līdz 1. jūnijam pilnībā jāiesūta ALAs Izglītības nozarei: stipendijas pieteikuma lapa, divas atsauksmes vēstules no skolotāja vai darba devēja, kas liecina par studenta centību, un atzīmes (“transcript”) no augstskolas. Atgādinām, ka katra kandidāta atbildība ir gādāt, lai atsauksmju vēstuļu rakstītāji nogādā vajadzīgo ziņu līdz termiņa datumam. Pieņemsim tikai pilnībā iesniegtos pieteikumus!

Amerikas latviešu apvienības (ALAs) Stipendiju fonda noteikumi paredz stipendiju lūgumus izskatīt un uz tiem atbildēt reizi gadā, jūnijā.  Piešķirtās stipendijas izmaksā rudenī, kad saņemta stipendiāta skolas adrese un apliecinājums par studiju uzsākšanu.

Papildus stipendijām ALA piedāvā atbalstu diviem prakses darbiem: Latvijas Okupācijas muzejā (LOM) un Latvieši pasaule muzejā (LaPa).  LOM un LaPa katrs meklē vienu praktikantu, kas pavadītu 8 nedēļas jūlija un augusta mēnešos Rīgā. ALA no saviem līdzekļiem izmaksā praktikantam $2500 pabalstu tam laika periodam, kamēr students uzturas Latvijā. Ieinteresētiem studentiem jāizpilda pieteikšanās lapas, kas atrodamas:  www.alausa.org,  Izglītības nozares lapā līdz 30. martam. Pieteikšanās lapas un informācija atrodama arī ALJAs mājas lapā. Termiņš ir jāievēro, lai praktikants būtu gatavs stāties darbā jau jūlija mēnesī.

Ja ir kādi jautājumi, lūdzu, sūtiet tos e-pastā Andrai Zommerei, ALAs Stipendiju komisijas vadītājai: azommers@sbcglobal.net.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *