ALA rīko skolotāju konferenci Vašingtonā

No 6. līdz 8. martam Vašingtonas ev. lut. draudzes skolas telpās Merilandē notiks ikgadējā Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozares skolotāju konference.

Aicinājums uz konferenci skan šādi: “Gaidām skolotājus, kā arī bērnu vecākus no visām ASV latviešu skolām, lai kopīgi varam pārrunāt mērķus, programmas un metodiku, un lai iepazītos ar mūsu kolēģiem citās skolās!”

Vašingtonas skolas skolotāji piedāvā naktsmājas saviem kolēģiem no citiem štatiem, kā arī transportu uz un no lidostām. Skolas saime arī gādās par maltītēm. Skolotājiem, kas piedalīsies konferencē, uzdota mājas darbu lapa ar lūgumu līdzi paņemt savas skolas tukšu skolnieku liecības lapu un no savas klases vienu stundu plānu, ieskaitot papildus materiālus, kurus domāts lietot uzdevuma izpildīšanai. Dienas kārtība paredzēta sekojoša:

6. martā (piektdienas vakarā)

 • Iepazīšanās vakars no 7:30-10.00.

7. martā (sestdien)

 • 8:30-9:00 Kafija.
 • 9:00-10:30 Čikāgas pilnā laika latviešu pirmskolas “Stariņš” vadītājas Gintas Kārkliņas priekšlasījums par latviešu valodas veidošanu un veicināšanu pirmskolas vecuma bērnos.
 • 10:30-10:45 Prāta atsvaidzināšana: ātra pastaiga.
 • 11:00-12.15 Pārrunas skolotāju puduriņos – sadalāmies grupiņās pa mācību vecumiem un/vai priekšmetiem.
 • 12:30-1:00 Pusdienas.
 • 1:15-1:45 Pārskats un pārrunas par ALAs mācību programmu.
 • 1:45-3:00 Mančesteras latviešu skolas pārzines Daces Micānes-Zālītes priekšlasījums par folkloras programmas izveidošanu un ietilpināšanu latviski un angliski runājošo klasēs.
 • 3:00-3:15 Prāta atsvaidzināšana: ātra pastaiga.
 • 3:30-5:15 “Liecības un līmeņi” – ko sagaidām, ko un kā vērtējam. Lūdzam no katras skolas vienam dalībniekam pasniegt īsu pārskatu par savas skolas liecību un atzīmju polisi. Būsim gatavi arī pārrunāt, kā sadalām klases, un pēc kādiem standartiem vērtējam skolnieku sekmes.
 • 5:15-6:00 Otrais puduriņš: sanākam atkal pa grupām un turpinām sarunas, balstoties uz pēcpusdienā pārrunātiem tematiem.
 • 6:15 Vakariņas
 • Pēc vakariņām lasīšanas akcijas skolās un 2009. gada lasīšanas akcija pieaugušajiem. Pārrunas par to, kas katrā skolā sekmējies ar lasīšanas projektiem; kāpēc veicinām lasīšanas akciju pieaugušajiem. ALAs Apgāda grāmatu galda apskate un saviesīgs vakars.

8. martā (svētdienas rītā)

 • 9:15 Kafija. Seko Vašingtonas skolas apskate un tikšanās ar klasēm un vecākiem.
 • 11:00 Dievkalpojums māc. Anitas Vārsbergas Pāžas vadībā.
 • Ap 12:15 Noslēgums.

Sīkākai informācijai, un lai pieteiktos skolotāju semināram, lūdzu sazināties ar Vašingtonas skolas pārzini Dainu Block, BlockdainA@aol.com vai +1 (301) 260-1958.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *