ALA paziņo zīmējumu un domrakstu konkursu uzvarētājus

Amerikas latviešu apvienība apsveica trīs bērnus un jauniešus, kas uzvarējuši Īpašu uzdevuma ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretāriata rīkotos zīmējumu un domrakstu konkursus veltīti Latvijas Republikas 90 gadu jubilejai un kas laimējuši ceļojumu uz Latviju.

Zīmējumu konkursu “Apsveikums Latvijas Republikai 90 gadu jubilejā” uzvarējusi 10 gadīgā Ilga Rūtiņa no Silver Spring, Merilandes pavalstī.

Domrakstu konkursu “Latvijas Republika pēc 90 gadiem” uzvarējis Vašingtonas (D.C.) latviešu skolas skolnieks Tomass Pildegovičs, Latvijas vēstnieka ASV Andreja Pildegoviča dēls. Bet tamdēļ, ka viņš šovasar ceļos uz Latviju ar ģimeni, jaunais Pildegovičs atteicies no ceļojuma balvas par labu otrās vietas ieguvējai – Bostonas latviešu skolas skolniece Monika Roznere.

“Man ir patiess prieks par mūsu jauniešu uzņēmību, talantu un patriotismu,” teica ALA valdes priekšsēdis Juris Mežinskis.

ĪUMSILS konkursi reizē notika vairākās vietās ārpus Latvijas, bet tiesības un līdzekļus tos rīkot ASV piešķira Amerikas latviešu apvienībai. Konkursos piedalījās bērni un jaunieši no Bostonas, Čikāgas, Indianapoles, Losandželosas, Vašingtonas un Ziemeļkalifornijas skolām. Skolas izvērtēja zīmējumus un domrakstus un tos nosūtija ALAs Izglītības nozares komisijai, kas 6.jūnijā paziņoja rezultātus.

Kopā komisija saņēma 10 zīmējumus un piecus domrakstus.

Konkursu uzvarētāji Rīgā piedalīsies svinīgā noslēgumā 9.jūlijā ĪUMSILS rīkotā pasākumu ciklā “Tautiešu mēnesis 2008”.

Andris Straumanis is a special correspondent for and a co-founder of Latvians Online. From 2000–2012 he was editor of the website.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *