ALA konference: praktisks atbalsts latviešu skolu skolotājiem

8. un 9. septembrī Krišjāņa Barona latviešu skolas (KBLS) telpās uz gadskārtējo konferenci tikās skolotāji no septiņām ASV latviešu skolām. Čikāga mūs sagaidīja ar vēju, toties KBLS pārzines – ar smaidu un lielu siltumu. Vēl jo skaistāka bija konferences dalībniekiem piedāvātā izdevība būt klāt KBLS pirmās skolas dienas tradīcijās.

Konferencē piedalījās skolotāji no Ņujorkas, Ņūdžersijas, Mičiganas, Ilinoisas, Minesotas un Kolorādo pavalstīm, kā arī lektores Dace Copeland no Kalamazū, Elisa Freimane no Čikāgas, un Dace Anstrate no Jelgavas. Bijām priecīgi jau otro reizi uzņemt lektori Daci no Latvijas. Pirms gada Dace Anstrate aizrāva skolotājus ar savu priecīgo pieeju latviešu valodas mācībām. Šogad viņa atgriezās, lai turpinātu aizsākto darbu.

Konferencē tika piedāvātas vairākas lekcijas, kas palīdzētu skolotājiem viņu darbā. Skolotāja Dace Anstrate stāstīja par priecīgām latviešu valodas stundām. Ilggadīgā KBLS skolotāja Elisa Freimane palīdzēja dalībniekiem saprast skolēnu dažādos valodas līmeņus, to aprakstus un dažādo valodas līmeņu īpašības. Dace Copeland ir daudz gadu strādājusi Kalamazū latviešu skolā. Dace pašlaik veido lasāmvielu latviski dažādiem valodas prasmes līmeņiem. Dace ar Elisu nedaudz pārveidojušas ASV latviešiem pazīstamā bērnu žurnāla “Mazputniņš” lasāmvielu un sagatavojušas daudz desmitu lasāmo stāstu, kas papildināti ar stundās izmantojamām nodarbībām.

Dace Anstrate ir latviešu valodas skolotāja un speciālais pedagogs Jelgavā. Viņas pieeja skolēniem ir prieka pilna un pacilāta. Dace vairākkārt atkārtoja, ka valodas apguvei jānotiek ar prieku. Mācību stundu vēlams sākt ar aktīvām un jautrām piecām minūtēm, lai skolēni nāktu priecīgi klasē un pēc tam negribētu to atstāt. Dace Anstrate atgādināja skolotājiem, cik mūsdienu skolēni ir atvērti. Viņa mudināja ASV latviešu skolu skolotājus nebaidīties dalīties ar savām zināšanām, prasmēm un mīlestību, jo katrs ir spējīgs mācīt, ja vēlas. Cik skaisti bija dzirdēt Daces vārdus, ka mācot ar mīlestību, nevaram kļūdīties!

Skolotājai Dacei ir bagāts darbīgu valoda apguves nodarbību pūrs. Konferences dalībnieki tika rauti kājās, iesaistīti dziesmās, likti pie darba grupās un individuāli. Dažādās spēlēs bija iespējams citam citu labāk iepazīt. Spēlējot spēles, sapratām, ka visu laiku aktīvi izmantojam valodu, kāda mums katram tā ir. Tikai vēlāk atklājās, ka, spēlējot šīs spēles, bijām arī apguvuši valodas likumus!

Pavadījām īpaši skaistu pusstundu, novērojot tālmācības nodarbību, ko Dace Anstrate vadīja Classflow platformā. Latviešu valodas aģentūra jau otro gadu izmanto šo programmu latviešu valodas mācīšanai bērniem ārpus Latvijas. Ap 130 skolēnu visā pasaulē piedalās nodarbībās Classflow grupās, kuras māca Latvijas skolotāji. Konferences dalībnieki priecājās ekrānā ieraudzīt Maksi un viņa mammu, kuri pašreiz dzīvo Francijā, un mamma Karīna savulaik ir beigusi KBLS.

Elisa Freimane un Dace Copeland atgādināja par Eiropas valodas portfeļa definētajiem valodas līmeņiem. Elisa palīdzēja saprast, ko katrā valodas līmenī no skolēniem var sagaidīt. Abas pieredzējušās skolotājas izskaidroja un novadīja atbilstoši dažādajiem valodas līmeņiem veidotās lasīšanas nodarbības.

Konference bija labi apmeklēta. Atrodot laiku starp pirmās skolas dienas darbiem, pieredzes apmaiņai pievienojās arī KBLS skolotāji, un brīžam dalībnieku skaits pārsniedza 30.

Visas skolas iepazīstināja ar dažādiem veiksmes stāstiem. Daloties pieredzē, skolotāji paņēma līdzi uz savām skolām projektu un pasākumu idejas. Vienīgi Ņūdžersijas skolai ir unikāls un neatkārtojams stāsts par draudzību, kas izveidojusies ar basketbolistu Kristapu Porziņģi.

Paldies lektorēm – Dacei Anstratei, Dacei Copeland un Elisai Freimanei! Paldies Ciānas draudzei par atvēlētajām telpām! Un lielu lielais paldies Krišjāņa Barona latviešu skolas pārzinēm par skaisto uzņemšanu!

Paldies Izglītības un zinātnes ministrijai. Konferenci atbalsta Latviešu valodas aģentūra no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas “Valsts valodas politika un pārvalde”.

Kā jau katrā konferencē notiek, arī šoreiz pietrūka laika! Katra uzruna vai nodarbība beidzās ar vārdiem, “esam jau/vēl/atkal aizkavējušies!” Tas kā vienmēr liecina par to, ka, skolotājiem tiekoties, viņu entuziasms, interese un darbotiesgriba ir nepārtraukta un nerimstoša. Tāpēc vissirsnīgākie pateicības vārdi sakāmi mūsu latviešu skolu skolotājiem, kas veltī savu spēku, laiku, zināšanas, prasmes un mīlestību, lai mūsu bērniem būtu prieks nākt skolā!

Andra Zommere, ALA Izglītības nozares vadītāja

Foto: Gunārs Lucāns un Andra Zommere

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *