ALA Izglītības nozares pārbaudījuma rezultāti

Aizgājušajā pavasarī notika gadskārtējā Amerikas latviešu apvienības (ALA) pārbaudījuma rakstīšana. Valsts svētkos apsveicam visus skolēnus, sevišķi tos, kas izpelnījuši atzinības rakstus.

Pārbaudījuma jautājumus katru gadu raksta skolotāji kādā no mūsu ASV latviešu skolām. Šogad to veica Ņudžersijas skolas skolotāji. Pateicamies viņiem gan par darbu, pārbaudījumu sastādot, gan par pārbaudījumu izlabošanu.

2012. gadā ALAs pārbaudījumus rakstīja 46 skolēni no 8 latviešu skolām. Skolēni 2011./2012. gadā mācījās 7. un 8. klasēs. Pārbaudījumu raksta, lai novērtētu skolēna apgūto prasmi par ALAs mācību programmu.

Pārbaudījums sadalīts desmit nodaļās, ieskaitot latviešu valodas gramatiku, lasītprasmi, literātūru, vārdu izpratni, domrakstus, vēsturi, ģeografiju, folkloru un aktuālitātes. Skolēni raksta arī pārbaudījumu ticības mācībā, bet tādēļ, ka ticības mācības stundas nenotiek visās skolās, tā pārbaudījuma rezultāti netiek ieskaitīti vispārējos rezultātos.

Varam būt lepni par mūsu latviešu skolas skolēniem un viņu sekmēm. Skolēni ir spējuši latviešu valodā apgūt uzstādītos mācību mērķus un sekmīgi nokārtot rakstisko pārbaudījumu. Pateicība pienākas viņu vecākiem, kas piestrādājuši, lai savus bērnus vestu uz latviešu skolu un palīdzējuši tiem apgūt latviskās zināšanas. Arī latviešu skolu skolotājiem japateicas. Viņu pašaizliedzīgais darbs par labu mūsu bērniem nesis labus rezultātus, kas manāmi skolēnu panākumos.

Seko 2012. gada pārbaudījuma rezultāti. Ar naudas balvu tiek apsveikti vispārēji sekmīgākie skolēni. Saskaitot rezultātus visās nodaļās, pirmās trīs vietas ieņem skolēni ar augstāko punktu skaitu. Atzinības rakstus piešķiŗ tiem skolēniem, kas iegūst augstākos rezultātus atsevišķās nodaļās. Kur gadās vienāds punktu skaits, tiek apsveikti vairāki skolēni par vienādām sekmēm.

Apsveicam visus pārbaudījuma rakstītājus, apbalvotos skolēnus, skolotājus un arī vecākus.

1. vietas ieguvējs: Kārlis Kancāns, Ņudžersijas latviešu skolas 8. klases skolēns.
2. vietas ieguvēja: Aija Zāmura, Bronksas latviešu skolas 8. klases skolniece.
3. vietas ieguvēja: Marisa Liziņa, Filadelfijas latviešu skolas 8. klases skolniece.         

Starp sekmīgākajiem rakstītājiem vēl ierindojas teicamnieki: Annelī Cera, Čikāga; Laura Kēlere, Vašingtona; Krista Roze, Indianapole; Laura Spanier, Ņudžersija; Nils Veidis, Ņudžersija; Tija Vilciņa, Filadelfija.

Sekmīgākie latviešu valodas gramatikā:1. vietā Kārlis Kancāns (Ņudžersija), 2. vietā Aija Zāmura (Bronksa), 3. vietā Marisa Liziņa (Filadelfija).

Sekmīgākie lasītprasmē: 1. vietu dala Kārlis Kancāns (Ņudžersija), Laura Kēlere, Ilga Rūtiņa (Vašingtona) un Elizabete Dudorane (Čikāga); 2. vietu dala Aija Zāmura (Bronksa), Zigurds Beķeris (Mineapole), Laura Spanier un Nils Veidis (Ņudžersija), Aleksandrs Blumbergs un Kristofers Evans (Vašingtona) un Annelī Cera (Čikāga); 3. vietu dala Ian Griffin (Bronksa) un Andrejs Rumpēters (Ņudžersija).

Sekmīgākie valodas izpratnē: 1. vietā Laura Spanier (Ņudžersija), 2. vietā Kārlis Kancāns (Ņudžersija), 3. vietā Ilga Rūtiņa (Vašingtona).

Sekmīgākie domrakstos: 1. vietu dala Kārlis Kancāns (Ņudžersija), Ilga Rūtiņa (Vašingtona) un Elizabete Dudorane (Čikāga); 2. vietā Laura Spanier (Ņudžersija); 3. vietu dala Aija Zāmura (Bronksa) un Liene Millere (Indianapole).

Sekmīgākie literātūrā: 1. vietu dala Aija Zāmura (Bronksa), Kārlis Kancāns un Andrejs Rumpēters (Ņudžersija); 2. vietā Aleksandra Sīpola (Ņudžersija); 3. vietu dala Marisa Liziņa (Filadelfija) un Nils Veidis (Ņudžersija).

Sekmīgākie ģeografijā: 1. vietā Laura Kēlere (Vašingtona); 2. vietu dala Krista Roze (Indianapole) un Aija Zāmura (Bronksa); 3. vietu dala Ieva Griffin (Bronksa), Anna Aldiņa (Bostona), Liene Millere (Indianapole) un Kārlis Kancāns (Ņudžersija).

Sekmīgākie vēsturē: 1. vietā Kārlis Kancāns (Ņudžersija); 2. vietā Aija Zāmura (Bronksa); 3. vietu dala Krista Roze (Indianapole) un Liāna Van Sant (Ņudžersija).

Sekmīgākie folklorā: 1. vietā Kārlis Kancāns (Ņudžersija); 2. vietā Laura Spanier (Ņudžersija); 3. vietā Marisa Liziņa (Filadelfija).

Sekmīgākie aktuālitātēs: 1. vietā Aija Zāmura (Bronksa); 2. vietā Aleksandrs Blumbergs (Vašingtona); 3. vietā Marita Pelēce (Mineapole).

Sekmīgākie ticības mācībā: 1. vietā Aleksandrs Blumbergs (Vašingtona); 2. vietu dala Krista Roze (Indianapole) un Kārlis Kancāns (Ņudžersija); 3. vietu dala Marisa Liziņa, Tija Vilciņa (Filadelfija) un Elizabete Dudorane (Čikāga).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *