Aicinājums skolām sūtīt regulārus aprakstus

Nīderlandes latviešu skolas “Saulīte” vadītāja ir ļoti čakla—tā pēc katras skolas nodarbības ārzemju latviešu mēdijiem uzraksta īsu aprakstu par notikušo nodarbību un par to, kas plānots nākamā nodarbībā. Skola šo informāciju arī ievieto savā mājaslapā http://www.latvija.nl/saulite.htm līdz ar bildēm, kuras visiem patīk apskatīt, ja nav laika lasīt aprakstus. Latvians Online aicina citas ārzemju latviešu skolas un bērnu dārzus arī uzrakstīt kaut ko par savām nodarbībām publicēšanai šajā LOL Izglītības lapas Ziņu un aprakstu sadaļā.

Šādi apkopojumi ir veids kā skolām uzzināt vienai par otru un skolotājiem dalīties ar idejām un ieteikumiem. Apkopojumu rakstīšana der arī jūsu pašu skolas atskaišu sagatavošanai, skolas arhīvam un nākošā gada nodarbību plānošanai.

Varbūt jūs sakāt, ka “Saulīte” Nīderlandē satiekas tikai reizi mēnesī un tāpēc vadītājai viegli par tās nodarbībām rakstīt? Tad rakstiet jūs arī reizi mēnesī, nevis pēc katras nodarbības. Kaut vai pāris reizes gadā. Svarīgākais, lai skolas zina viena par otru un ir iespēja skolotājiem, parziņiem un vecākiem dalīties ar idejām.

Aprakstus sūtīt: daina.gross@latviansonline.com vai amanda.jatniece@latviansonline.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *