2010. gada ziņojums par latviešu skolu Zviedrijā

Zviedrijā latviešu sestdienas skola turpina darboties regulāri vienīgi Stokholmā, kur tā, tāpat kā daudzus gadu desmitus, varējusi rīkot mācību stundas Storkyrkoskolan telpās Stokholmas vecpilsētā. Skolēnu skaits ir liels – ap 50, un līdzīgi kā pēdējos gados, arvien lielākais bērnu skaits pārstāvēts jaunākajās vecuma grupās.

Izmaiņas toties ir vecāku sastāvā – šogad nule kā novadītā vecāku pilnsapulce ievēlējusi valdi un skolas pārzini, kas visi ir saucamie „jaunlatvieši”. Skolas bērnu vecāku vidū ir arī „veclatviešu” bērnu atvases, bet tie vairs nav galvenie dzinējspēki skolas darbībā. Arī skolotāju vidū vairs nav citu kā jaunlatviešu. Skolas pārzine ir Vita Viktorsone, valdes priekšsēde – Sintija Kolbjēra.

Vairums skolēnu nāk no jauktām laulībām, kur mājās tiek runātas divas valodas. Tas izraisa grūtības audzēkņu starpā noturēt latviešu valodu kā galveno sarunvalodu.

Bet kā skolas lielākā problēma tiek minēts skolotāju trūkums, kas nebūt nav jauna parādība. Šis trūkums parādās mācību gadu iesākot, dažreiz arī pavasara pusgadu iesākot. To allaž ir izdevies atrisināt, vienlaikus tomēr grūti nodrošināt mācību kontinuitāti. Mācību materāli tiek gādāti no Latvijas, šī gada sākumā ar ministra Jura Audariņa starpniecību arī Stokholmas Latviešu skola saņēms Latvijas valsts dāvinājumu—veselu grāmatu kolekciju! Bet problēmu sagādā, ka nav šos materialus kur glabāt, jo aizdotās telpas arvien tiek sašaurinātas.

Latviešu skoliņas pēc Stokholmas parauga apsver sākt rīkot kā Gēteborgā, tā arī Nīčēpingā, bet pagaidām šie plāni palikuši tikai ideju stadijā.

Eiropas Vasaras skola (EVS) 2009. gadā atzīmēja 30 pastāvēšanas gadus. Skola notika Mazsalacā, bet noslēgumā bija salidojums ar visiem „vecajiem” EVSniekiem. EVS vadīja Dace Pāvula, un tēma bija „dzīvot zaļi”. No Zviedrijas piedalījās trīs skolēni, no kuriem viens ir „jaunlatviešu” atvase.

Ar Rutku fonda palīdzību ir sagādāti līdzekļi SEK 27.000 apmērā 2009.g. Eiropas vasaras skolai Mazsalacā, kurā piedalījās 4 jaunieši/bērni no Zviedrijas. Zviedrijas latviešu centralās padomes (ZLCP) valde no ZLCP budžeta piešķīra stipendijas diviem EVS dalībniekiem no Latvijas.

—ZLCP valdes referentes izglītības jautājumos, Austras Krēsliņas ziņojums ZLCP gada sapulcei 2010.gada 13.februārī

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *