Noslēdzies Centrāleiropas diasporas skolotāju seminārs Latviešu kultūras centrā „Bērzaine”

2016.gada 22., 23. oktobrī Vācijā, Freiburgā, latviešu kultūras centrā „Bērzaine” notika Centrāleiropas diasporas skolotāju seminārs. Semināru rīkoja Eiropas latviešu apvienība (ELA), Daugavas vanagi Vācijā (DV) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).

Tikšanos atklāja LVA direktors Jānis Valdmanis. Klātesošos sveica arī IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone, Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas projektu koordinatore Annija Senakola, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes izpilddirektore Aira Priedīte, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, DV Vācijā pārstāve Inese Avena. Ikviens runātājs izteica prieku par tikšanos un vēlēja skolotājiem gūt jaunu iedvesmu un pieredzi.

Turpinājumā IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte I. Stadgale pastāstīja par Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu diasporai. Savukārt Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas projektu koordinatore A. Senakola informēja par ĀM atbalstu diasporai.

Uz semināru bija ieradušies 18 diasporas nogales skolu skolotāji no dažādām Eiropas pilsētām: Vīnes, Berlīnes, Freiburgas, Bonnas, Frankfurtes, Hamburgas, Luksemburgas, Minhenes, Strasbūras un Štutgartes. Tikšanās laikā skolotāji pastāstīja par savu darbu, ieskicējot galvenos jautājumus skolas darbībā un akcentējot savus labās prakses piemērus.

ELA Izglītības koordinators Māris Pūlis semināra dalībniekus iepazīstināja ar situāciju diasporas izglītībā. Patlaban latviešu nedēļas nogales skolas apmeklē tikai 5–10 % bērnu un jauniešu. Taču šīm skolām ir ne tikai izglītojoša funkcija, tās ir svarīgas diasporas eksistencei. Tikpat milzīga loma skoliņām ir latviešu tautas saliedēšanā. Skolotāji tika iepazīstināti arī ar jauno izglītības koncepcijas projektu. Darbs pie jaunu izglītības modeļu veidošanas sāksies jau 1. decembrī. Taču diasporas izglītības mērķis tiks saglabāts – uzturēt latviešu valodu un latvietību, kā arī atvieglot remigrācijas procesu tiem tautiešiem, kas vēlas atgriezties.

Semināra turpinājumā LVA Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa klātesošos informēja par LVA atbalstu diasporai. Semināri, grāmatu sūtījumi, dažādi pasākumi gan skolotājiem, gan skolēniem ir tikai daļa no tā, ko aģentūra sniedz diasporas izglītības attīstībā. D. Dalbiņa pastāstīja arī par LVA jauno apbalvojumu sistēmu un prezentēja LVA izdotos informatīvos bukletus vecākiem par latviešu valodas apguvi, dzīvojot mītnes zemēs.

Pirmās semināra dienas pēcpusdiena pagāja spraigā darbā. Skolotāji strādāja divās grupās. Par jaunajiem LVA mācību un metodiskajiem līdzekļiem un to izmantošanu mācību procesā stāstīja LVA galvenā metodiķe V. Vaivade. Savukārt skolotāja D. Anstrate sniedza skolotājiem metodiskus ieteikumus, kā strādāt neviendabīgā valodas apguvēju klasē. Skolotāji tika iesaistīti interaktīvās nodarbībās, kā arī dalījās ar savu pieredzi. Abās grupās raisījās spraigas diskusijas, skolotājiem bija liela interese par to, kā izmantot jaunus mācību līdzekļus un paņēmienus.

Sestdienas vakarā semināra dalībniekus ar brīnišķīgu koncertu priecēja Liene Sējāne un Kristaps Grasis. Kopīga sadziedāšanās turpinājās līdz vēlai naktij. Kā atzina dalībnieki, tas ļoti veldzēja dvēseli un stiprināja latvisko kopābūšanas garu.

Semināra otrā diena sākas ar ELA priekšsēža K. Graša uzstāšanos par jaunumiem Eiropas diasporas jautājumos. Galvenā atziņa: „Atbalsts izglītībai diasporā ir ļoti nozīmīgs tieši šobrīd, izglītības attīstībai jāvelta visi spēki, jo aug jauna skolēnu paaudze, kura diez vai atgriezīsies Latvijā. Ja mēs pastiprināti neiesaistīsimies, zaudēsim milzīgu daļu latviešu tautas. Bet ir liels gandarījums, ka, rokrokā sadarbojoties ar IZM, ĀM, LVA, tiek gādāts par pēctecību un skolu attīstības plāns arvien vairāk konkretizējas.”

Pēc tam PBLA Izglītības padomes locekle D. Grosa, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Aira Priedīte un LVA Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa iepazīstināja ar tālmācības iespējām un LVA iestrādnēm par turpmāko trīs gadu darbu latviešu valodas apguves vienotas platformas izveidē.

Tālāk semināra dalībnieki sadalījās grupās, lai diskutētu par diasporas nogales skolu sistēmu nākotnē (diskusiju vadīja M. Pūlis) un meklētu jaunus risinājumus mūsdienu saliedētības pasākumiem (diskusiju vadīja L. Sējāne).

Turpinājumā skolotāji tika iepazīstināti ar dažādu pedagoģisko pieredzi. Ļoti interesanta bija V. Folkmanes pieredze darbā ar pavisam maziem bērniem. S. Buša stāstīja par pieredzi darbā ar 3–6 gadus veciem bērniem. Skolotāja Z. Priede dalījās pieredzē par to, kā Bonnā norit darbs ar vecākiem, savukārt R. Ciemleja ļoti vispusīgi stāstīja par bērnu un ģimeņu saliedēšanu. K. Lauriņas tēma bija, kā apvienot dažāda vecuma bērnus ar atšķirīgiem valodas līmeņiem. Visas skolotājas strādā brīvprātīgi, taču apbrīnojama ir viņu degsme, zināšanas un mīlestība, ar kādu viņas veic savu darbu.

Semināra noslēgumā skolotāji saņēma LVA izsniegtu apliecību un atzina, ka šādi semināri ir ārkārtīgi vērtīgi gan tālākizglītībai, gan viedokļu apmaiņai, gan dziļakai diasporas nedēļas nogales skolu vajadzību apzināšanai, gan informācijai par valsts sniegto atbalstu un dažādu līmeņu kontaktu dibināšanai. Sirsnīgi atvadoties, tiek izteikta cerība uz auglīgu sadarbību starp visiem iesaistītajiem.

Un visbeidzot visu dalībnieku vārdā vēlos izteikt sirsnīgu pateicību „Bērzaines” saimniekiem I. Bērziņam, I. Bērziņai-Avenai, Ā. Avenam, kā arī visam personālam par sirsnīgo uzņemšanu, siltumu, rūpēm. Semināra laikā jutāmies kā mājās, un, kā teica I. Avena: „Katrs latvietis var justies laimīgs, ka viņam Vācijā ir maza daļiņa Latvijas.”

 

 

 

Rihards Zaļupe releases collection of atmospheric instrumental works

Marimba and percussion virtuoso Rihards Zaļupe has been expanding his horizons, both as a producer (he produced Pāri robežām, the most recent album by Latvian Voices), and has also turned to composition in various styles.

He composes in many different styles, and has composed for film, theater, choir, and instrumental works, some of which can be found on his 2008 album Marimba Dance, which won a Latvian Music Records Award in 2009 for best debut.

Zaļupe’s most recent release is Z Atmosfēras, which, as its title might indicate, is a collection of atmospheric instrumental works, combining percussion and electronic music to create an intimate and personal collection of songs.

Zaļupe, who performs all the instruments on the album, is primarily known for his marimba performances, and this instrument figures on many of the tracks on the album, including “Agrs rīts”, where the marimba and electronic music combine to form a lush musical tapestry to represent the dawn of a new day. In Zaļupe’s composition, the day approaches in waves, with steady crescendos giving way to brief moments of quiet, as the echoes fade. The work concludes with a slow fade, only to roar back in the final moments.

Zaļupe also imbues his works with elements from Latvian folk music, such as in “Miegs ziemeļos”, which includes a fragment of the melody of the Latvian folk song “Sidrabiņa lietiņš lija”. Here the marimba interplays with the piano to create a dreamy vision of sleep in the Nordics. This work, as well as a few others on the album, begins with Zaļupe reciting poetry by his wife Sondra, in an oddly monotone delivery.

The marimba is again the focus of “Sakrālā meditācija”, a work inspired by sacred meditation, and the marimba plays the role of the prayer, repeated again and again, then built upon with further marimba melodies, until achieving a kind of enlightenment at the end. Zaļupe deftly weaves together the various marimba parts to create a captivating musical introspection.

All the works on the album are woven together with a winter theme, such as on “Ziemassvētku trakums” (Christmas Craze), one of the more up-tempo works on the album, where the marimba plays an almost incessant, repetitive melody, perhaps to indicate a kind of mania. The work then continues with various percussive sound effects (which may lead the listener to think of cash registers, a la the Pink Floyd song “Money”). All the time, the tempo becomes faster, with a corresponding increase in tension, however, the ending is calm, indicating that all available energy has been expended.

As befits its title, the compositions on Rihards Zaļupe’s Z Atmosfēras are dreamy and atmospheric, calm and reflective. Listeners that may have expected the percussive fireworks that Zaļupe has displayed elsewhere may be slightly disappointed – though the marimba and percussion play a key role in these works, they are intentionally restrained and meditative. Zaļupe confirms again that he is not only one of the most talented, but also most creative musicians in Latvia, and these compositions blend together various instruments and sounds to create an engaging and rich meditative journey.

For further information, please visit Rihards Zaļupe’s website.

rihards-zalupe-z-atmosferas

Rihards Zaļupe

Z Atmosfēras
Green River Music, 2016

Track listing:

 1. Agrs rīts
 2. Miegs ziemeļos
 3. Netīruma krāsa
 4. Putnezeme
 5. Sakrālā meditācija
 6. Stāsts par senām skumjām
 7. Ziemassvētku trakums
 8. Plāksnes un zvani

 

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.

Various performers show diversity of “kokle” styles on new CD

The kokle, the Baltic instrument alternatively known as the Baltic zither or psaltery, is not only an instrument integral to Latvian folk culture, but also a symbol of Latvian culture itself, mentioned in many songs, poems, and stories. Perhaps due to its relatively simplistic design, the instrument, though it had a history centuries long, was close to disappearing in the 19th century. It experienced a rebirth during Latvia’s first awakening, and has remained a part of the national consciousness ever since, even during the half century of Soviet occupation. Today this ‘simple’ instrument has become not only more popular, it comes now in many sizes and shapes, even electric, and a broad group of Latvian musicians continue to keep the kokle in the public eye.

As a tribute to this most Latvian of instruments, the record label Lauska released the collection entitled Trejdeviņi koklētāji in 2016, celebrating the many facets and forms of this instrument in the performances of many of Latvia’s best known kokle players. The songs on the album are in many styles – ethno-jazz, ethno-baroque, minimalistic, and, of course, traditional, confirming the place of this ancient instrument in the 21st century.

The name of the collection – Trejdeviņi koklētāji – means 27 (or three times nine) kokle players, and it is not the actual count of the musicians that appear on this record (though it is close!) The title actually comes from a folk wedding song, where, when the husband is searching for his bride, he comes across 27 kokle players who are able to tell him which direction to go. In other words, kokle players have an innate ability to show us all the correction direction to go in life.

Perhaps the foremost kokle performer in Latvia today is ethnomusicologist Valdis Muktupāvels, who not only produced this album, but also appears on multiple tracks, including the first song on the album – the instrumental “Kurzemes zvani”. Inspired by time spent on the Swedish island of Gotland, listening to church bells, this tranquil and spiritual work captures the peace and calm of listening to church bells ringing in the countryside.

Another young artist pushing the boundaries of kokle performance is Laima Jansone, who often produces lively and fiery works for the instrument. One of those is “Pavasara grīslis”, a picturesque and energetic work inspired by the spring sedge. Jansone is known for her dynamic performances, and this song is no exception – in its depiction of this plant it contains all the joy and rebirth of springtime.

The album also balances the modern interpretations with more traditional kokle based performances, such as the song “Apkārtnīca” performed by the female folk group Laiksne. The group actually added the musical kokle accompaniment to the song, which is normally sung without instruments. This lively, exuberant performance captures the spirited nature of this song, about a journey through the town of Nīca.

Of course, the kokle is important in many Baltic and Nordic cultures, and this is reflected on the album as well, with performers such as Leanne Barbo from Estonia and Jenni Venäläinen from Finland. Barbo, who also plays with drum and bagpipe group Auļi (where she plays the bagpipes), performs the energetic “Veclaiku polka”, and Venäläinen performs with ethnomusicologist Ansis Jansons (who also appeared playing the kokle on the talent show Latvijas Zelta talanti) on the somber “Veļu dziesma”

As with many releases from the Lauska label (which specializes in Latvian folklore), the packaging for this album is exceptional. It is in the form of a hardback book, and has extensive notes on all of the songs and performers, as well as an extensive history of the kokle itself, in English and in Latvian. This is supplemented by many fascinating photographs, with some dating to the 1930s and 40s. Altogether it makes for a fitting tribute to this instrument.

Collecting a broad range of performances from many of Latvia’s top kokle players, Trejdeviņi koklētāji is a celebration of the musical instrument which perhaps most accurately defines the national psyche. At once simple and traditional, but, at closer glance, varied and multi-faceted, the instrument, in the hands of one of many of Latvia’s talented players, comes to life with its distinctive sound and texture. The legend of the three-times-nine kokle players, though ancient, is still quite relevant in these modern days, as shown by the extraordinary performances on Trejdeviņi koklētāji.

For further information, please visit the Lauska website.

trejdevini-kokletaji-001

Various artists

Trejdeviņi koklētāji
Lauska, LAUSKA CD063, 2016

Track listing:

 1. Kurzemes zvani – Valdis Muktupāvels
 2. Pa taciņu uz pirtiņu – Vētras saites
 3. Veclaiku polka – Leanne Barbo
 4. Bērzgales kadrija – Māris Muktupāvels
 5. Ēnu deja – Cantata
 6. Apkārtnīca – Laiksne
 7. Šai saulē, šai zemē – Valdis Muktupāvels, Rūta Muktupāvela, Agnese Kanniņa-Liepiņa, Kristiāna Ozoliņa, Kārlis Klotiņš
 8. Veļu dziesma – Ansis Jansons, Jenni Venäläinen
 9. Mēmais balodis svešumā – Sanita Sprūža
 10. Melnā jūra – Valdis Muktupāvels, Ainars Šablovskis
 11. Pavasara grīslis – Laima Jansone
 12. Kur tu teci, miega pele – Kristīne Ādmine, Artis Gulbis
 13. Sansulas ūdens – Valdis Muktupāvels, Rūta Muktupāvela

 

Egils Kaljo is an American-born Latvian from the New York area who lives in Rīga, Latvia. When not working in the information technology field, he sings in the Latvian Academy of Culture mixed choir Sõla, does occasional translation work, and has been known to sing and play guitar at the Folkklubs Ala Pagrabs in Old Rīga. Kaljo began listening to Latvian music as soon as he was able to put a record on a record player, and still has old Bellacord 78 rpm records lying around somewhere.

www.RezervesDALAS24.lv