Valsts prezidenta uzruna valsts svētkos latviešiem ārpus Latvijas

Godātie tautieši tuvās un tālās zemēs!

Latvija – tie esam mēs! Katrs no savas bērnības un skolas, no savām atmiņām, sapņiem un emocijām, katrs ar savu īpašo piederības sajūtu mūsu Latvijai – skaistākajai zemei pasaulē.

Lai arī cik tālu dzīves ceļi mūs vestu no Latvijas, ik gadu nozīmīgākajos datumos, it sevišķi 18. novembrī, mēs savās domās kaut uz mirkli esam Latvijā.

Kas noticis mūsu Dzimtenē pa šo gadu? Kā dzīvo mūsu mīļie, draugi un laikabiedri? Kas notiek mūsu pilsētā, novadā, pagastā? ŠĪs ir pirmās domas, kas ikvienam nāk prātā, domājot par valsti, kurā ir sācies mūsu dzīves ceļš.

Šis gads ir bijis notikumiem pārbagāts gan starptautiski, gan iekšpolitiski. Pasaule ir mainījusies, tai līdzi maināmies arī mēs. Drošība ir kļuvusi par vienu no galvenajām prioritātēm Eiropā un jo īpaši Baltijas reģionā. Lai gan Latvijas ekonomiskās izaugsmes prognozes un rādītāji joprojām ir pozitīvi, attiecību samezglojumi starp rietumiem un Krieviju ietekmē arī mūsu uzņēmējus. Tādēļ mums jābūt tālredzīgiem un gudriem, jāprot atrast un piesaistīt alternatīvas gan enerģetikas sektorā, gan jaunu noieta tirgu meklējumos, bet mūsu jaunievēlētajiem politiķiem ir jāspēj domāt cilvēku vajadzību un vērtību kategorijās. Ja to nedarīsim un ja vēlme pēc cilvēka cienīgas dzīves dzimtenē paliks tikai nodomu līmenī, aizbraukušo skaits turpinās pieaugt un par atgriešanos domās arvien mazāk.

Latvijas stiprums un nākotne ir mūsu prātos, darbos un rokās, mēs to nododam saviem bērniem un bērnu bērniem. Ko par Latviju domāsim un stāstīsim, to domās arī viņi; kā Latviju mīlēsim, tā to darīs arī nākamās paaudzes.

Šajā svētku priekšvakarā novēlu, lai mums vēl vairāk pašapziņas, gribas un apņēmības, ceļot Latviju un ticot tās izaugsmei gan pārmaiņ, gan pārbaudījumu laikos.

Mūsu spēkos ir darīt Latviju stipru un mūžīgu!

Dievs, svētī Latviju!

Andris Bērziņš
Latvijas valsts prezidents

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *