Valsts prezidenta svētku uzruna ārzemēs dzīvojošajiem tautiešiem

Mīļie tautieši, cienījamās dāmās, godātie kungi!

Ir pagājuši 94 gadi kopš neatkarīgas Latvijas dibināšanas. 18.novembrī mēs atskatāmies uz padarīto, izvērtējam pagātnes notikumus un reizē arī vērtējam savu ceļu nākotnē.

Pagājušais gads Latvijai ir bijis ļoti veiksmīgs. Latvija ir ieguvusi plašu atpazīstamību pasaulē ar savu veiksmīgo krīzes pārvarēšanu, tiešām ir sasniegusi labus rezultātus ekonomiskajā plāksnē, esot visstraujāk augošā ekonomika Eiropas Savienībā. Mums ir arī jāizvērtē jautājumi, kas ir smagi priekš nākotnes. Tas ir vēl lielais bezdarbs, demogrāfiskā situācija, kas cieši saistīta ar iedzīvotāju novecošanu, un it sevišķi emigrācija. Emigrācija ir cieši saistīta ar katra cilvēka spēju pietiekami nopelnīt, lai varētu nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi. Šeit mums ir nekavējoši jāatrod pareizākie risinājumi jau tuvākajā nākotnē. Un šādas iespējas mums ir, jo mūsu iespējas un atpazīstamība pasaulē, it sevišķi zemēs, kas līdz šim nebija aktīvas sadarbībā ar mūsu zemi, tas ir, Centrālāzija un Āfrikas valstis. Šis ir milzīgs potenciāls, kuru izmantojot mēs varam iet uz priekšu.

Šajā svētku reizē es gribētu pateikties Jums visiem par sniegto atbalstu Latvijai, īpaši šajā momentā, kad pasaulē notiek ļoti lielas izmaiņas. Ikkatrs jūsu atbalsts, ikviens priekšlikums un piedāvājums, kā rīkoties, būs ļoti ļoti svarīgs. Arī šī jūsu sanākšana kopā ir skaidra zīme, ka jūs atceraties Latviju, domājat par to un skatāties, ko palīdzēt, lai mūsu nākotne būtu veiksmīga un katrs, kas gribētu jebkurā brīdī atgriezties Latvijā, to varētu arī realizēt. Es gribētu jums novēlēt svētkos labu veselību, prieku un turpmāko sadarbību ar Latviju, novēlot Latvijai stipru vietu gan Baltijā, gan Eiropā un visā pasaulē. Paldies Jums! Dievs, svētī Latviju!

image

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *