Starptautiskos finanšu ekspertus no Latvijas aicina uz tīklošanās vakaru Luksemburgā

Asociācija “Luksemburga Latvija” un Eiropas Latviešu apvienība (ELA) aicina uz neformālu tīklošanās vakaru Luksemburgā, Frankfurtē, Briselē un to apkaimē strādājošos finanšu jomas ekspertus no Latvijas. Tīklošanās vakars Luksemburgā notiks piektdien, 11. novembrī, plkst. 19, vīna bārā Le Barrels (21, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg), pieteikšanās līdz 9.novembrim: ela@latviesi.com.

Šīs iniciatīvas mērķis ir veidot un stiprināt neformālās – gan draudzības, gan profesionālās sadarbības – saiknes starp tiem latviešiem, kuri savu profesionālo gājumu ārpus Latvijas veido finanšu jomā: gan privātās vai starptautiskās finanšu institūcijās, gan studējot finanšu jomā vai tajā veicot pētniecību. Turklāt ar skatu uz Latvijas Simtgadi tīklošanās ietvaros iecerēts veidot kopīgus pasākumus un pieredzes apmaiņas iniciatīvas, kas varētu stiprināt Latvijas tautsaimniecību un Latvijā padziļināt izpratni par starptautiskajām aktualitātēm finanšu jomā. Šis pirmais tīklošanās vakars būs iespēja savstarpēji tuvāk iepazīties, dalīties pieredzē un idejās par sadarbību, kā arī uzklausīt Latvijas goda konsula Luksemburgā Anrī Didriha (Henri Diederich) uzrunu un ELA/asociācijas “Luksemburga Latvija” pārstāves Elīnas Pinto stāstījumu par šādas tīklošanās plašāko kontekstu.

Šī iniciatīva sasaucas ar ELA aizsākto darbu, lai stiprinātu Eiropā dzīvojošo latviešu – dažādu nozaru profesionāļu – savstarpējos kontaktus un atgriezenisko saikni ar Latviju. Finanšu jomas ekspertu sadarbības paplašināšanai un nostiprināšanai iecerēti turpmāki pasākumi gan Luksemburgā, gan Londonā, gan Rīgā. ELA veido tīklošanās iestrādes arī ar Eiropā mītošajiem starptautisko organizāciju ierēdņiem un ārstiem no Latvijas. ELA ieskatā, “gan mums pašiem – Latvijas cilvēkiem Eiropā, gan arī Latvijai ir būtiski apzināties to milzīgo vērtību, kas slēpjas katrā gudrā un darbīgā cilvēkā, kas Latvijas vārdu nes ārpus tās robežām”.

Elīna Pinto ir Eiropas latviešu apvienības politikas referente.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *