Rīgā notiks diasporas kopienu sadarbības konference

Šā gada 4. decembrī no plkst. 10.00 līdz 16.00 Latvijas Zinātņu akadēmijas Portretu zālē notiks starptautiskā konference „Poļu, ukraiņu un latviešu diasporas kopienu sadarbība pagātnē un šodien“ (Cooperation between the Polish, Ukrainian and Latvian diaspora communities in the past and nowadays).

Tās galvenais mērķis ir izvērtēt poļu, ukraiņu un latviešu diasporas kopienu ieguldījumu valstu neatkarības atjaunošanā un demokrātijas nostiprināšanā, tajā skaitā sadarbību arī PSRS disidentu lokā, kā arī šo diasporu kopienu sadarbības perspektīvas šodien un nākotnē.

Konferenci organizē Polijas Republikas vēstniecība Latvijā, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Institūts un Eiropas Latviešu Apvienība.

Konferencē ar referātiem uzstāsies viesi no Polijas, Ukrainas un Latvijas. Darbs notiks divās sesijās jeb paneļdiskusijās. Pirmā no tām tiks veltīta jautājumiem, kas skar pagātni, savukārt otrā – mūsdienām. Konferences darba valoda ir angļu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *