Radošo darbu konkurss “Latvija, es esmu Tavs bērns”

Latviešu valodas aģentūra izsludinājusi bērnu un jauniešu konkursu “Latvija, es esmu Tavs bērns”. Mērķis konkursam ir popularizēt latviešu valodu, sekmēt valodas kā vērtības apzināšanos un veicināt nacionālās pašapziņas paaugstināšanos.Konkurss domāts bērniem visā pasaulē trīs vecuma kategorijās – 1.-4. klašu grupā, 5.-9. klašu un 10.-12. klašu grupā. Darbus jāiesniedz līdz 2012. gada 18. novembrim. Darbus jāsūta Latviešu valodas aģentūrai uz e–pastu agentura@valoda.lv (ar norādi konkursam) vai pa pastu: Rīgā, Lāčplēša ielā 35-5, LV-1011. Balvas tiks pasniegtas uzvarētājiem Dzimtās valodas dienas pasākumā 2013. gada 21. februārī. Ja uzvarētājs pēc balvas neierodas, tā tiks nosūtīta pa pastu.

Projekta koordinatore: Velga Līcīte, tālr. 67201684, e-pasts: velga.licite@valoda.lv

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Latviešu valodas aģentūras mājaslapā

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *