PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis tiekas ar Izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili

Šodien, 10. decembrī, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis, PBLA izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde un Eiropas diasporas izglītības koordinators Māris Pūlis tikās ar Izglītības un zinātnes ministri Mārīti Seili, lai darba sēdē pārrunātu diasporas izglītības aktuālākos jautājumus. Kā prioritātes no PBLA puses tika minētas diasporas bērniem piemērotas elektroniskas mācību programmas izstrāde, uzlabojumi diasporas skolotāju un skolēnu apbalvojumu izsniegšanas kārtībā un nepieciešamība 2017. gada budžetā iekļaut līdzekļus diasporas skolu un izglītojošo pasākumu atbalstam.

Turpmākajā sarunā tika apspriesta vajadzība definēt valsts nostāju saistībā ar diasporas izglītības turpmākās attīstības jautājumiem, iespēja diasporas pārstāvjiem iesaistīties  pēcdoktorantūras pētniecības studiju programmās Latvijas augstskolās un diasporas studentu iesaiste starptautiskos sadarbības projektos, kas saistīti ar  pētniecību un inovācijām.

Sarunas noslēgumā abas puses vienojās par turpmāku regulāru sadarbību diasporas izglītības jautājumu risināšanā un nolēma dibināt darba grupu, kas strādātu ar diasporas bērniem piemērotas elektroniskas mācību programmas izstrādes tehniskajiem un saturiskajiem jautājumiem, sasaucot pirmo sēdi nākamā gada janvārī.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *