PBLA izdod jaunas viegli lasāmās grāmatiņas

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) ir izdevusi jaunas viegli lasāmās grāmatiņas, kas domātas bērniem diasporā, kas mācās latviešu valodu – gan latviešu skolā, gan mājās pašmācības ceļā. Grāmatiņas ir līdzīgas pēdējos pāris gados PBLA izdotajām lasāmām grāmatiņām, kas ir vieglā valodā un domātas jaunākajām klasēm bērnu pašu lasīšanai un valodas vingrināšanai. Tomēr tās mazliet atšķiras, jo šīs grāmatiņas lasot, bērns ar katras gramatiņas lasīšanu, vingrina citu gramatikas locījumu. Piemēram, lasot grāmatiņu “Mammas dzimšanas diena”, stāsta katrā lappusē tiek vingrināts akuzatīva locījums, bet grāmatiņu “Paslēpes” lasot, izcelts lokatīvs. Katras grāmatiņas priekšā un beigās ir locīšanas tabulas, kā arī katra stāsta beigās ir iespēja grāmatiņas teksta teikumus vingrināties pašam, aizpildot iztrūkstošos vārdus pareizajā locījumā.

Grāmatiņu autore ir Una Auziņa, latviešu valodas skolotāja Rīgas starptautiskā skolā Ķīpsalā, kas ikdienā māca bērnus ārzemniekiem, kas dzīvo Latvijā. Interesantās, brīžiem arī asprātīgās ilustrācijas zīmējusi Indra Bērziņa.

Unas Auziņas sadarbība ar PBLA ir jau turpinājusies vairāku gadu garumā. 2009.gadā iznāca Unas Auziņas mācību grāmata “Roku rokā Latvijā”, kas ir viegli sekojama darba burtnīca, kur bērni apgūst pirmās iemaņas latviešu valodā. Tai 2010.g. sekoja “Vieglā un saprotamā latviešu valodas gramatika”, ar kuras palīdzību vieglā veidā bērniem var mācīt latviešu valodas gramatikas pamatus. 2012.gadā iznāca šīs darba burtnīcas turpinājums: “Latviešu valoda 2.grāmata” un tajā pašā gadā arī iznāca pirmās mazgrāmatiņas. Kopā tagad ir 23 mazas lasāmās grāmatiņas. Katrai diasporas latviešu skoliņai pasaulē pienākas viens komplekts bezmaksas. Pārējās var iegādāties, maksājot 1.50EUR par grāmatiņu. Mazās lasāmās grāmatiņas, kā arī PBLA izdotās darba burtnīcas var iegādāties PBLA birojā no Antas Spundes, iepriekš piesakoties: anta.spunde@pbla.lv Grāmatiņas var arī pirkt indivīdi, kam ir interese tās iegādāties. ASV un Kanadā grāmatas var iegādāties ALA Apgādā no Daces Copeland: dace.copeland@wmich.edu un Austrālijā no Dainas Grosas: daina.gross@pbla.lv Eiropas latviešu skolu skolotāji aicināti atnākt uz PBLA biroju grāmatiņas savākt, iepriekš piesakoties pie Antas Spundes.

Atsauksmes par jaunajām lasāmgrāmatiņām:

Unas Auziņas jaunās mazgrāmatiņas papildina 16 grāmatu sēriju, kas izdotas pēdējos 3 gados. Jaunās mazgrāmatiņas katra pievēršas vienam lietvārdu locījumam, dodot skolēniem iespēju vienlaikus vingrināties lasīšanu un gramatiku. Skolotājiem atliek piedomāt klāt pāris nodarbības un izmantojot mazgrāmatiņas sanāk vesela mācību stunda. Piemēram, 1. grāmata, „Mammas dzimšanas diena”, pievēršas akuzatīvam.  Sākot nodarbību, skolotājs lūdz skolēniem pārrunāt savas dzimšanas dienas, atbildot uz jautajumiem, „Ko Tu lūgtu ciemos?”, „Ko Tu liktu galdā ēst?”, utt. Pēc tam, skolotāja izlasa grāmatu skolēniem un liek skolēniem pašiem lasīt. Skolēni pārraksta grāmatu, lai atspoguļotu savas dzimšanas dienas svinības, katrā lapaspusē izmantojot akuzatīva locījumu. Beigās jaunie autori savas ilustrētās grāmatas nolasa jaunākiem skolēniem. Šāda integrēta pieeja latviešu valodas mācīšanai ir efektīva. Skolēni vingrinās visas četras valodas prasmes, un vēl gramatiku – vienā nodarbībā. Paldies PBLA par finansiālo atbalstu mazgrāmatiņām.
Andra Zommere, ALA Izglītības nozares vadītāja

Gramatiņas sniedz lasāmvielu skolēniem par lietām, kas viņu dzīvē, līmenī, kas ir piemēroti jauniem lasītājiem.  Kā ar visām grāmatām, gan pieaugušajiem gan bērniem, vielai ir jābut saistošai – šīs grāmatas tādas ir.
Aldis Sveilis, 3./4. klases skolotājs Melburnas latviešu skolā “Daugava”

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *