Mūžībā aizgājusi mecenāte Dr. Aina Galēja – Dravniece

3. decembrī, Mineapolē (ASV) 88 gadu vecumā savās mājās mūžībā aizgājusi mecenāte, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere, ilggadēja Latvijas jaunatnes izglītības veicinātāja un akcijas „Latvijas Lepnums“ 2009. gada laureāte Dr. Aina Galēja – Dravniece.

“Atšķirībā no daudziem citiem mecenātiem, kuri savus piešķiramos finanšu līdzekļus līdzsvaro ar ievērojamiem ikdienas tēriņiem un pārtikušo dzīvi, Dr. Galēja stipendijām ir atdevusi teju vai visus savus uzkrājumus. Atdevusi daudz cēlākam mērķim – Latvijas valsts veidošanai,“ ar šādiem vārdiem Dr. Galējas stipendiāti raksturoja viņas dāsnumu un nesavtību, piesakot Dr. Galēju laikraksta „Diena“ un TV3 akcijai „Latvijas Lepnums“, kura titulu viņa saņēma 2009.gadā. Vienkāršība, labsirdība un neizmērāms dāsnums ir visbiežāk minētie vārdi, ko Ainas pazinēji lieto, raksturojot viņu kā personu.

Dr. Aina Galēja – Dravniece dzimusi 1925. gada 14. aprīlī Rīgā mediķu ģimenē un turpat, Latvijas galvaspilsētā, pabeigusi Rīgas 1. Valsts vidusskolu, skaidri apzinoties, ka savu tālāko profesionālo dzīvi vēlās saistīt ar medicīnu. 1941. gadā Padomju okupācijas vara atņēma Ainai tēvu, izsūtot viņu uz Sibīriju. 1944. gada vasarā Aina kopā ar māti un brāli devās bēgļu gaitās uz Vāciju. Beidzoties kara šausmām, Aina 1946. gadā uzsāka un četrus gadus vēlāk pabeidza medicīnas studijas Hamburgas universitātē. 1951. gadā viņa pārcēlās uz ASV, kur ieguva ārstes diplomu ar specializāciju patoloģijā. 1952.gadā mija gredzenus ar Vācijā satikto dzīvesdraugu, fiziķi Frici Dravnieku, ar kuru kopdzīvē nodzīvoja 49 gadus līdz abus 2001. gadā šķīra vīra nāve. No 1956. līdz 2002. gadam Dr. Galēja strādājusi kā patoloģe Minesotas un Dakotas pavalstīs.

Kad Latvija atguva brīvību, Dr. Galēja jutās par vecu, lai atgrieztos Latvijā un tiešā veidā iesaistītos valsts atdzimšanas darbos, tā vietā viņa nolēma piedalīties atjaunotās Latvijas veidošanā, atbalstot Latvijas studentu iespējas mācīties un iegūt pieredzi ārzemēs. Pēc profesora Pauļa Lazdas ierosmes un ar Dr. Ainas Galējas finansiālu atbalstu 1992. gadā tika izveidota stipendiju programma divu semestru mācībām Viskonsīnas Universitātē Oklērā (University of Wisconsin – Eau Claire), kuras absolventu skaits pārsniedz 50, savukārt kopējais stipendiju apjoms lēšams vairāk nekā pusmiljona ASV dolāru apmērā. Paralēli atbalstam Latvijas jauniešu studijām Vikonsīnas universitātē, Dr. Galēja vairākus gadus atbalstīja Viskonsīnas studentu mācības Latvijas Universitātē un ziedoja tai mācību grāmatas.

Papildus iepriekš minētajām programmām deviņdesmito gadu sākumā Dr. Galēja izveidoja stipendiju programmu Latvijas jaunajiem ārstiem un pētniekiem, finansiāli atbalstot viņu studijas un tālākizglītību dažādās Eiropas un ASV slimnīcās, klīnikās vai institūtos. 2005.gadā ar Dr. Galējas finansiālu atbalstu tika izveidota stipendiju programma Latvijas patoloģijas rezidentiem. Dr. Galēja ir autore arī Amerikas Latviešu apvienības un Amerikas Latviešu Jaunatnes apvienības administrētajai Latvijas Okupācijas muzeja stipendijai, kas vairāku gadu garumā pavērusi iespēju Amerikas latviešu jauniešiem atgriezties savu senču dzimtenē un iziet praksi Latvijas Okupācijas muzejā. Tāpat nozīmīgu atbalstu Dr. Galēja ir sniegusi Latvijas Okupācijas muzeja ceļojošās izstādes rīkošanai, Latviešu Fonda darbībai un citu organizāciju un institūciju atbalstam.

2001. gadā Dr. Galējai tika piešķirts Latvijas Triju Zvaigžņu ordenis, savukārt 2006. gadā – University of Wisconsin – Eau Claire Honorary Alumnus Award. 2010.gada 25. septembrī Latvijas Universitāte piešķīra Dr. Galējai Goda biedra nosaukumu. Dr. Galēja bijusi ne vien dāsna mecenāte, bet arī aktīva dalībniece Amerikas latviešu sabiedrībā – Mineapoles Latviešu Ev. Lut. draudzē, Akadēmiskajā kopā u.c. organizācijās, bijusi ilggadēja līdzstrādniece žurnāla Akadēmiskā Dzīve redakcijas kolēģijā.

Ilze Garoza
Dr. Galējas stipendiāte mācībām Viskonsīnas Universitātē (2005/2006)

image

Ilze Garoza is a diaspora researcher. She has a Master's degree in Education Leadership and Administration from the University of Minnesota. She has received scholarships from the American Latvian Association and the Association for the Advancement of Baltic Studies.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *