Latvijas Valsts prezidenta sveiciens 1. septembrī

Mīļie Latvijas skolēni, studenti, pedagogi un vecāki!

Sirsnīgi sveicu visus 1. septembrī – Zinību dienā!

Latvijas skolēni!

Lielas lietas mēs varēsim sasniegt tikai tad, ja būsim gudri, aizrautīgi un zinātkāri. Novēlu šajā mācību gadā apgūt jaunas prasmes un iemaņas, atklāt jaunus brīnumus, atrast jaunus draugus un ieraudzīt, cik skaista, daudzveidīga un interesanta ir pasaule mums apkārt. Mūziku vieglāk apgūt, ja labi zinām matemātiku. Labu darbu bioloģijā un ķīmijā neuzrakstīsi, ja nebūsi mācījies gramatiku. Mācieties domāt, diskutēt un sadarboties! Zināšanas ir spēks, ko mums neviens nevar atņemt. Tas ir spēks, kas veido mūsu nākotni. Audziet lieli un gudri Latvijai!

Latvijas augstskolu studenti!

Aicinu un novēlu jums studiju laikā mērķtiecīgi stiprināt pamatu savai nākotnes izaugsmei. Mūsu valstij ir nepieciešami gudri akadēmiski prāti, praksē nostiprinātas prasmes un jaunas idejas ikvienā nozarē. Mums ir nepieciešami cilvēki, kur ir gatavi ņemt drosmīgus lēmumus un atbildēt par tiem. Mācieties no labākajiem, un jūs paši kļūsiet par labākajiem!

Cienījamie pedagogi bērnudārzos, skolās un augstskolās!

Jūsu rokās ir mūsu Latvijas bērni un jaunieši – mūsu valsts nākotne. Es ticu un zinu, ka jūs šajā mācību gadā būsiet viņiem gan lieliski skolotāji un pasniedzēji, gan izcils piemērs jauniešu personību izaugsmei, stabilai vērtību sistēmai un dzīves gudrībai. Lai mācību gada ikdiena sniedz gandarījumu par jūsu audzēkņu panākumiem! Lai jūsos jaunajā mācību gadā joprojām ir dzīva vēlme mācīties un augt, – tāpāt kā jūsu audzēkņos!

Mīļie vecāki!

Arī jums šodien sākas jaunais mācību gads. Jūsu bērniem būs ļoti svarīgs jūsu atbalsts viņu mērķu sasniegšanā. Esiet ieinteresēti un konstruktīvi sadarbības partneri pedagogiem! Tā mēs kopā veidosim kvalitatīvu izglītības sistēmu, kas Latvijas jauniešiem ļaus pilnveidot sevi, īstenot vinu sapņus un veiksmīgi konkurēt gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī.

Lai izcils jaunais mācību gads Latvijas bērnudārzos, skolās un augstskolās!

Patiesā cieņā,

Raimonds Vējonis

Raimonds Vējonis ir Latvijas Valsts prezidents.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *