Latviešu nedēļas nogales skolu skolotāji pulcējas LVA rīkotajos skolotāju kursos 2013. gada jūlijā netālu no Valmieras.

Latviešu valodas aģentūra rīko ārzemju latviešu skolotāju kursus jūlijā

Jau septiņus gadus Rīgā notiek ārzemēs dzīvojošo izglītības darbinieku kursi. Tos rīkojusi gan Pasaules Brīvo latviešu apvienība, gan Latviešu valodas aģentūra.

Darbs vienmēr bijis kopīgs – abas organizācijas cieši sadarbojušās, lai latviešu skolu pedagogiem regulāri būtu iespēja sanākt kopā, papildināt savas zināšanas un dalīties vērtīgajā pieredzē.

Zināšanas kursos iespējams papildināt gan latviešu valodas pasniegšanas metodikā, gan arī dažādās citās latviešu nedēļas nogales skolu darbībai būtiskās jomās, piemēram, psiholoģijā. Pēc intensīvām lekcijām un praktiskajām nodarbībām dienā seko piesātināta kultūras programma vakarā.

Kursi sniedz lielisku iespēju ar kolēģiem pārrunāt izaicinājumus, ar kuriem nākas sastapties, darbojoties latviešu nedēļas nogales skolās. Gūtās idejas un ierosmes lieti noder visa gada garumā – līdz nākamajiem kursiem, kas nu jau kļuvuši par lielisku tradīciju. Un vēl – ikviens kursu dalībnieks saņem pedagogu profesionālās pilnveides programmas beigšanas apliecību.

Šogad kursi notiks no 8. līdz 10. jūlijam. Nakšņošana, ēdināšana un transports no Rīgas uz kursu norises vietu un atpakaļ ir bez maksas. Ja arī Jūs šogad vēlaties pievienoties draudzīgajai latviskuma kopēju saimei, lūdzu, rakstiet Latviešu valodas aģentūras diasporas projektu koordinatorei Aijai Otomerei: aija.otomere@valoda.lv. Ierosmei vizuāls ieskats pagājušā gada diasporas skolotāju kursu norisē Cēsīs – http://ejuz.lv/atteliem.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *