Latviešu valodas aģentūra piedāvā atbalstu ārzemju latviešu skolām

Latviešu valodas aģentūra (LVA) aicina diasporas nedēļas nogales skolas pieteikties 2013. gadā pieejamajam finansiālajam atbalstam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmas „Valsts valodas politika un pārvalde”.

2013. gadā finansiālais atbalsts tiks sniegts vismaz 20 lielāko latviešu diasporas centru nedēļas nogales skolām, kā prioritāti izvirzot Īriju un Lielbritāniju. Tas uzskatāms par pilotprojektu diasporas nedēļas nogales skolu finansiālā atbalsta izveidei.

Visām Eiropas diasporas nedēļas nogales skolām, kas atbilst zemāk minētajiem kritērijiem un vēlas pieteikties finansiālā atbalsta saņemšanai, elektroniskā pieteikuma anketa – http://www.visidati.lv/aptauja/831211800/1/ ir jāaizpilda līdz 2013. gada 20. maija plkst. 17.00 pēc Latvijas laika. Pirms anketas aizpildīšanas, lūdzu, vienojieties, kurš skolas pārstāvis to darīs, lai anketa netiktu aizpildīta vairakkārt. Atbildes iesakām sagatavot iepriekš un tad iekopēt anketā, jo pēc anketas iesniegšanas to vairs nebūs iespējams izlabot.

Finansējumam aicinātas pieteikties arī ASV, Kanādas, Austrālijas un Dienvidamerikas nedēļas nogales skolas, kuru turpmākās darbības nodrošināšanai ir nepieciešams finansiāls atbalsts, ko var apliecināt Pasaules Brīvo latviešu apvienība (PBLA).

Kritēriji diasporas nedēļas nogales skolām finansiālā atbalsta saņemšanai:

* skola darbojas jau vismaz 6 mēnešus, un to var apliecināt LVA, PBLA, ELA, Latviešu Nacionālā padome Lielbritānijā (LNPL) vai Īrijas Latviešu nacionālā padome (ĪLNP);

* skolas mērķis atbilst diasporas nedēļas nogales skolu koncepcijai – saglabāt un uzturēt latvisko identitāti, apgūstot latviešu valodu un kultūru;

* skolā darbojas vismaz 2 skolotāji, un vienam no tiem ir pedagoģiskā izglītība vai arī skolotājiem ir iespējams konsultēties ar kvalificētu pedagogu;

*skolu regulāri apmeklē vismaz 8 bērni vecumā līdz 18 gadiem;

* skola darbojas pēc vismaz 75 h mācību programmas (mācību programmā ietilpst arī skolas pasākumi; 1 stunda = 45 minūtes).

Pieteikumus vērtēs LVA izveidota komisija, kuras sastāvā būs LVA, ELA, PBLA, LNPL un ĪLNP pārstāvji. Par
komisijas pieņemto lēmumu finansējumam pieteikušās skolas tiks informētas līdz šī gada 1. jūnijam.

Aija Otomere ir Latviešu valodas aģentūras (LVA) diasporas projektu koordinatore.Pirms tam vadījusi Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fonda 2010. gada programmas projekta aktivitāti „Valodas apguve plašsaziņas līdzekļos”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *