Latviešu jaunieši no ASV un Austrālijas apceļo Latviju

Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozares rīkotās izglītojošo ceļojumu programmas „Sveika, Latvija! ” ietvaros no 13. līdz 26. jūnijam savu senču dzimteni Latviju apceļos 15 latviešu jaunieši no ASV un pieci no Austrālijas.

„Sveika, Latvija!” ir divu nedēļu izglītojoša programma, ko organizē un atbalsta Amerikas latviešu apvienība (ALA). Programmas mērķis ir dot iespēju Amerikas latviešu izcelsmes bērniem, kas ir mācījušies par Latviju latviešu papildskolās ASV un beiguši 8. klasi, savām acīm redzēt Latviju un to iepazīt. Ceļojums pa visiem četriem Latvijas novadiem ir dzīva ģeogrāfijas stunda. Ceļojuma programma ir ļoti intensīva. Maršrutā iekļauti muzeji un memoriālas vietas, kas saistās ar skolā iepazītajiem latviešu rakstniekiem un vēsturiskām personām, piemēram, Blaumani, Brigaderi, Baronu, Raini, Kalpaku u.c.. Gidu pavadībā apmeklējam pilis un baznīcas, kā arī novadu muzejus, redzam, kā top tautas māksla audēju, dzintara meistaru un keramiķu darbnīcās. Ceļojuma gaitā jaunieši iepazīstas ar mūsdienu Latviju, tās sabiedrību un kultūru. Katra grupa pavada divas dienas ar skolēniem no divām Latvijas skolām, kas iepazīstina „Sveika, Latvija!” dalībniekus ar savām skolām un novadiem, ievērojamām vietām tuvākajā apkārtnē.

17.jūnijā paredzēta viesošanās Rugāju novada vidusskolā, savukārt 23. jūnijā – Ilūkstes novada Bebrenes vidusskolā, kur Amerikas latviešu jaunieši kopā ar saviem vienaudžiem Latvijā svinēs Līgo svētkus. Jauniešiem paredzētas kopējas nodarbības un noslēgumā, 25. jūnijā, viesošanās ASV vēstniecībā un Latvijas Republikas Saeimā.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *