Diasporas konferencē tiksies latvieši no 20 valstīm

29. un 30. jūlijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā konferencē „Latvieši pasaulē – piederīgi Latvijai. 2016” piedalīsies vairāk nekā pusotrs simts dalībnieku, kuri pārstāvēs divdesmit valstis.

Konferences mērķis ir veidot dialogu par latviskās identitātes saglabāšanu un sadarbības veicināšanu starp ārvalstīs dzīvojošajiem latviešiem un Latvijas sabiedrību.

Šogad konferenci caurvīs Latvijas valsts simtgades tuvošanās motīvs – kā slieksnis un atskaites punkts, kas liek apzināt paveikto un sasniegto, lai uzstādītu jaunus mērķus.

Konferencē savu redzējumu par diasporas lomu un nozīmi ar Latvijas valstiskumu saistītos jautājumos – tās pastāvēšanu, izveidošanos un nākotnes perspektīvām – sniegs vairāki lektori.

Latvijas valsts simtgades Radošās padomes loceklis Ivars Ījabs pievērsīsies Satversmes ievadā noteiktajam Latvijas valsts pastāvēšanas mērķim un izaicinājumiem, kas šā uzdevuma realizācijā nepieļauj koncentrēšanos tikai uz Latvijā dzīvojošo cilvēku šodienas problēmām, bet pieprasa ņemt vērā mūsdienu pasaules realitāti, tajā skaitā iespējas, kuras sniedz latviešu diaspora.

Zviedrijas Karaliskās bibliotēkas pētnieks Jānis Krēsliņš savā priekšlasījumā atklās, kā Pirmā pasaules kara gaitā izveidotās latviešu bēgļu palīdzības komitejas attīstījās un kļuva par vienu no noteicošiem faktoriem neatkarīgas Latvijas dibināšanā.

Savukārt Latvijas Universitātes Diasporas un migrācijas pētniecības centra direktore un pētniece Inta Mieriņa iepazīstinās ar pētījumu datiem un secinājumiem, kas raksturo ārpus Latvijas dzīvojošo bērnu valodu zināšanas un saikni ar Latviju, liekot domāt par to, kā tas ietekmēs turpmāko paaudžu identificēšanos ar Latviju un atgriešanās potenciālu.

Piecās darba grupās notiks viedokļu apmaiņa, gan par nemainīgi nozīmīgajiem jautājumiem, kas palīdz saglabāt  identitāti un valodu – izglītību, kultūru un mākslu, gan arī tādiem vitāli svarīgiem jautājumiem kā diasporas potenciāla apvienošana un tā izmantošana mītņu zemju latviešu sabiedrības saliedēšanā un Latvijas izaugsmē.

29.jūlijā ikvienam interesentam būs iespēja tiešraidē sekot darba grupu „Diasporas potenciāla iesaiste Latvijas tautsaimniecībā” un „Pilsoniskā līdzdalība: daudzveidīgu piederību meklējot” diskusijām,  bet 30.jūlijā tiks straumēta visa konferences norise – uzstāšanās un diskusijas.

„Latvieši pasaulē – piederīgi pasaulei” notiek jau sesto gadu. Tradīcija aizsākās ar pasākumu „Latviešu emigrācijas un diasporas problemātika un risinājumi”, kuru 2011.gadā organizēja Kultūras ministrija (KM) sadarbībā ar Eiropas Latviešu apvienību. Ieskats 2015. gada konferencē ir pieejams konferences mājaslapā, turpat var arī iepazīties ar konferences dalībniekus interesējošiem jautājumiem.

Konferenci organizē KM sadarbībā ar Ārlietu ministriju, Eiropas Latviešu apvienību, Izglītības un zinātnes ministriju un Pasaules Brīvo latviešu apvienību.

Konferences programma pieejama ŠEIT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *