Jaunatnes forums 2015 Dublinā pulcē Īrijā dzīvojošos jauniešus

Pirmo reizi Dublinā tika rīkots Jaunatnes forums 2015, kas vienlaicīgi arī bija līdz šim lielākais pasākums, kas domāts tieši jauniešu auditorijai. Lai pievērstu Īrijā dzīvojošo jauniešu uzmanību, organizātori izveidoja videoklipu, kurā aicināja pievienoties īpaši veidotam pasākumam. Pateicoties aktīvai dalībnieku uzrunāšanai, izdevās gan piesaistīt plānoto dalībnieku skaitu, gan arī uzrunāt tādus jauniešus, kuri līdz šim nebija iesaistījušies līdzīgās aktivitātēs Īrijā.

Par paveikto stāsta Latviešu Kultūras svētku rīcības komitejas priekšsēdētāja, Inguna Grietiņa: “Esmu gandarīta par jauniešiem, kuri tik lielā skaitā pulcējās pirmajā Jaunatnes forumā Īrijā, kas notika LKSĪ ietvaros. Pateicoties aktīvai vadības komandai: Didzim Vilcānam, Ivetai Ozolai – Cīrulei, Kārlim Spundem, Ritai Zālītei un Laurai Krasovskai, un viņu neatlaidīgajam darbam foruma sagatavošanā, jauniešu informēšanā viņiem škietami draudzīgā formā, rezultāts bija pārsteidzošs. Tikšanās reizē aktīvi savu viedokli pauda un idejas ģenerēja sen nemanīti  jaunieši, kuri esot bērni, darbojās latviešu skolās, mūzikas skolā Īrijā, bet tad augot izvirzīja citas prioritātes. Manuprāt, liels sasniegums šim forumam ir tas, ka tika piesaistīti ne tikai esošie, bet arī nesen uz Īriju atbraukušie jaunieši. Zinu, ka ar šo forumu viss tikai iesākās un tagad, konstanta darba rezultātā, kuru pamatā būs tematiskie vakari saietu namā, tiks panākta vēl lielāka interese un rezultāts, kas aptvers arvien lielāku jauniešu skaitu Īrijā. Lai izdodas!”

Pasākumu atklāja Latvijas vēstnieks Īrijā Dr. Gints Apals, kurš uzsvēra, ka jauniešu aktivitātēm Īrijā ir liela nozīme un vēstniecība tās atbalstīs arī tupmāk. Dalībnieku vidū bija arī viesi no Latvijas – Jaunatnes Kompetences Centra priekšsēdētājs Oskars Jepsis un Eiropas latviešu apvienības priekšsēdis Aldis Austers. Oskars Jepsis pastāstīja par forumiem, kas šogad tiek organizēti vairākās valstīs Eiropā, kā arī par noslēguma pasākumu 1. augustā Rīgā.  Savukārt Aldis Austers dalījās iespaidos par latviešu sanākšanām kopā citās valstīs un to, kādēļ būt draugos ar latviešiem svešumā ir tik svarīgi.

Foruma laikā tā dalībniekiem bija iespēja darboties komandās, identificējot aktuālas problēmas un veidojot tām prototipus. Foruma organizātori piedāvāja instrumentus, kas rosina radošu domāšanu un veicina inovāciju prasmes. Viena no pasākuma organizātorēm Iveta Ozola – Cīrule saka: “Kopumā pasākumu uzskatām par izdevušos – izdevās piesaistīt aktīvus un darboties gribošus jauniešus, nākt klajā ar jaunām idejām, kā piesaistīt vēl citus jauniešus un turpināt sadarbību starp esošajiem, kā arī stiprināt pārliecību, ka Īrijā mums ir iespēja atrast draugus un domubiedrus, ar kuriem kopā veicināt jaunu ideju un projektu rašanos”.

Pēc radošas un darbīgas dienas jaunieši turpināja iepazīties neformālākā vidē krodziņā, kur viens otram atklāja savus dzīvesstāstus – kādēļ ir devušies prom no mājām, kā veicas ar iedzīvošanos Īrijā, kā arī piedalījās jaunu ideju radīšanā nākamajiem pasākumiem latviešu jauniešiem Īrijā. Lelde Kopmane par piedzīvoto foruma dienā atklāj: “Pēc vairāk kā ilgiem desmit nodzīvotiem gadiem Īrijā mēs pamanījām mums saistošu pasākumu – Jaunatnes forums, ko apmeklējot, mēs sajutāmies kā mājas. Sapratām, ka arī Īrijā var iepazīties ar līdzīgi domājošiem tautiešiem, kuri vēlas iesaistīties latviešu kultūras dzīvē. Ar nepacietību gaidām nākamo pasākumu! Paldies organizātoriem un jauniegūtajiem draugiem.”

Iveta Ozola-Cīrule dzīvo Īrijā pusotru gadu un nesen kā uzņēmusies vadīt latviešu jauniešu Īrijā domubiedru grupu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *