Noslēdzies Centrāleiropas diasporas skolotāju seminārs Latviešu kultūras centrā „Bērzaine”

2016.gada 22., 23. oktobrī Vācijā, Freiburgā, latviešu kultūras centrā „Bērzaine” notika Centrāleiropas diasporas skolotāju seminārs. Semināru rīkoja Eiropas latviešu apvienība (ELA), Daugavas vanagi Vācijā (DV) un Latviešu valodas aģentūra (LVA).

Tikšanos atklāja LVA direktors Jānis Valdmanis. Klātesošos sveica arī IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece valsts valodas politikas jomā Vineta Ernstsone, Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas projektu koordinatore Annija Senakola, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) Izglītības padomes izpilddirektore Aira Priedīte, ELA priekšsēdis Kristaps Grasis, DV Vācijā pārstāve Inese Avena. Ikviens runātājs izteica prieku par tikšanos un vēlēja skolotājiem gūt jaunu iedvesmu un pieredzi.

Turpinājumā IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta vecākā eksperte I. Stadgale pastāstīja par Izglītības un zinātnes ministrijas atbalstu diasporai. Savukārt Ārlietu ministrijas Plānošanas grupas projektu koordinatore A. Senakola informēja par ĀM atbalstu diasporai.

Uz semināru bija ieradušies 18 diasporas nogales skolu skolotāji no dažādām Eiropas pilsētām: Vīnes, Berlīnes, Freiburgas, Bonnas, Frankfurtes, Hamburgas, Luksemburgas, Minhenes, Strasbūras un Štutgartes. Tikšanās laikā skolotāji pastāstīja par savu darbu, ieskicējot galvenos jautājumus skolas darbībā un akcentējot savus labās prakses piemērus.

ELA Izglītības koordinators Māris Pūlis semināra dalībniekus iepazīstināja ar situāciju diasporas izglītībā. Patlaban latviešu nedēļas nogales skolas apmeklē tikai 5–10 % bērnu un jauniešu. Taču šīm skolām ir ne tikai izglītojoša funkcija, tās ir svarīgas diasporas eksistencei. Tikpat milzīga loma skoliņām ir latviešu tautas saliedēšanā. Skolotāji tika iepazīstināti arī ar jauno izglītības koncepcijas projektu. Darbs pie jaunu izglītības modeļu veidošanas sāksies jau 1. decembrī. Taču diasporas izglītības mērķis tiks saglabāts – uzturēt latviešu valodu un latvietību, kā arī atvieglot remigrācijas procesu tiem tautiešiem, kas vēlas atgriezties.

Semināra turpinājumā LVA Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa klātesošos informēja par LVA atbalstu diasporai. Semināri, grāmatu sūtījumi, dažādi pasākumi gan skolotājiem, gan skolēniem ir tikai daļa no tā, ko aģentūra sniedz diasporas izglītības attīstībā. D. Dalbiņa pastāstīja arī par LVA jauno apbalvojumu sistēmu un prezentēja LVA izdotos informatīvos bukletus vecākiem par latviešu valodas apguvi, dzīvojot mītnes zemēs.

Pirmās semināra dienas pēcpusdiena pagāja spraigā darbā. Skolotāji strādāja divās grupās. Par jaunajiem LVA mācību un metodiskajiem līdzekļiem un to izmantošanu mācību procesā stāstīja LVA galvenā metodiķe V. Vaivade. Savukārt skolotāja D. Anstrate sniedza skolotājiem metodiskus ieteikumus, kā strādāt neviendabīgā valodas apguvēju klasē. Skolotāji tika iesaistīti interaktīvās nodarbībās, kā arī dalījās ar savu pieredzi. Abās grupās raisījās spraigas diskusijas, skolotājiem bija liela interese par to, kā izmantot jaunus mācību līdzekļus un paņēmienus.

Sestdienas vakarā semināra dalībniekus ar brīnišķīgu koncertu priecēja Liene Sējāne un Kristaps Grasis. Kopīga sadziedāšanās turpinājās līdz vēlai naktij. Kā atzina dalībnieki, tas ļoti veldzēja dvēseli un stiprināja latvisko kopābūšanas garu.

Semināra otrā diena sākas ar ELA priekšsēža K. Graša uzstāšanos par jaunumiem Eiropas diasporas jautājumos. Galvenā atziņa: „Atbalsts izglītībai diasporā ir ļoti nozīmīgs tieši šobrīd, izglītības attīstībai jāvelta visi spēki, jo aug jauna skolēnu paaudze, kura diez vai atgriezīsies Latvijā. Ja mēs pastiprināti neiesaistīsimies, zaudēsim milzīgu daļu latviešu tautas. Bet ir liels gandarījums, ka, rokrokā sadarbojoties ar IZM, ĀM, LVA, tiek gādāts par pēctecību un skolu attīstības plāns arvien vairāk konkretizējas.”

Pēc tam PBLA Izglītības padomes locekle D. Grosa, PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Aira Priedīte un LVA Izglītības daļas vadītāja Dace Dalbiņa iepazīstināja ar tālmācības iespējām un LVA iestrādnēm par turpmāko trīs gadu darbu latviešu valodas apguves vienotas platformas izveidē.

Tālāk semināra dalībnieki sadalījās grupās, lai diskutētu par diasporas nogales skolu sistēmu nākotnē (diskusiju vadīja M. Pūlis) un meklētu jaunus risinājumus mūsdienu saliedētības pasākumiem (diskusiju vadīja L. Sējāne).

Turpinājumā skolotāji tika iepazīstināti ar dažādu pedagoģisko pieredzi. Ļoti interesanta bija V. Folkmanes pieredze darbā ar pavisam maziem bērniem. S. Buša stāstīja par pieredzi darbā ar 3–6 gadus veciem bērniem. Skolotāja Z. Priede dalījās pieredzē par to, kā Bonnā norit darbs ar vecākiem, savukārt R. Ciemleja ļoti vispusīgi stāstīja par bērnu un ģimeņu saliedēšanu. K. Lauriņas tēma bija, kā apvienot dažāda vecuma bērnus ar atšķirīgiem valodas līmeņiem. Visas skolotājas strādā brīvprātīgi, taču apbrīnojama ir viņu degsme, zināšanas un mīlestība, ar kādu viņas veic savu darbu.

Semināra noslēgumā skolotāji saņēma LVA izsniegtu apliecību un atzina, ka šādi semināri ir ārkārtīgi vērtīgi gan tālākizglītībai, gan viedokļu apmaiņai, gan dziļakai diasporas nedēļas nogales skolu vajadzību apzināšanai, gan informācijai par valsts sniegto atbalstu un dažādu līmeņu kontaktu dibināšanai. Sirsnīgi atvadoties, tiek izteikta cerība uz auglīgu sadarbību starp visiem iesaistītajiem.

Un visbeidzot visu dalībnieku vārdā vēlos izteikt sirsnīgu pateicību „Bērzaines” saimniekiem I. Bērziņam, I. Bērziņai-Avenai, Ā. Avenam, kā arī visam personālam par sirsnīgo uzņemšanu, siltumu, rūpēm. Semināra laikā jutāmies kā mājās, un, kā teica I. Avena: „Katrs latvietis var justies laimīgs, ka viņam Vācijā ir maza daļiņa Latvijas.”

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *