Jauna biedrība – ģimenēm diasporā, kurās tiek uzturēta latviešu valoda

Nesen nodibināta diasporas NVO “Latviešu valodas uzturēšana diasporas ģimenēs”. Tās dibinātāji un biedri esam no dažādām valstīm un ar lielu pieredzi diasporas organizācijās un latviešu valodas uzturēšanas darbā. Remigrācijas pētniece Daina Grosa uzaugusi Austrālijā un aktīvi darbojusies Austrālijas latviešu sabiedrībā, kā arī strādājusi PBLA Izglītības padomē; Inga Sindi, pēc izglītības teātra un literatūras zinātniece, ar ģimeni dzīvojusi dažādās valstīs, tai skaitā Apvienotajos Arābu Emirātos, kur vadīja nodarbības latviešu bērniem un sarakstīja grāmatu “Mama saka ābols, papa saka Apfel”, ko šovasar izdos Latviešu Valodas aģentūra; Ieva Pūpola izveidoja un 12 gadus vadīja latviešu skolu Austrijā; Liene Karhumaki aktīvi piedalās Latviešu Kopienas Emirātos darbā un koordinē latviešu valodas skoliņu AAE bērniem; Inga Česle ir Brisbanes Latviešu nama vadītāja. Šī ir daļa no biedrības biedriem, kas gatavi ieguldīt savu pieredzi un zināšanas, lai informētu un atbalstītu latviešu vecākus diasporā, kā arī skaidrotu ar bērnu daudzvalodību un mantotās valodas apguvi saistītus jautājumus.

Aicinām pievienoties biedrības Facebook grupai “Latviešu valoda diasporas ģimenēs” un / vai sekot tās Instagram kontam lv_diasporasgimenes esošos un topošos latviešu vecākus visā pasaulē, kuri:

  • vēlas un cenšas iemācīt bērniem latviešu valodu citas valodas vidē,
  • interesējas par bērnu daudzvalodību,
  • gribētu uzzināt, kā pārvarēt dažādus sarežģījumus (bērns neatbild latviski; trūkst motivācijas; pašam nav laika mācīt un tuvumā nav latviešu skoliņas) un kur meklēt resursus izmantošanai mājās,
  • labprāt neformāli apmainītos ar citiem vecākiem, kā arī lasītu / uzklausītu bērnu valodas ekspertu ieteikumus.

Veiksim intervijas ar bērnu daudzvalodības pētniekiem, dalīsimies ar citu vecāku pieredzes stāstiem, praktiskiem ieteikumiem ikdienas situācijām un cita veida noderīgu saturu ikvienam, kura bērns aug ar vairākām valodām. Ar laiku sekos arī citas aktivitātes. Izmantojot sociālos tīklus, vēlamies arī izzināt vecāku vajadzības un intereses. Jo mūsu būs vairāk, jo vērtīgāka domu apmaiņa.

Biedrības e-pasta adrese saziņai: lv.diasporasgimenes@gmail.com

Dibinātāju un biedru vārdā: Inga Sindi (Vācija, kontakttālrunis +49 15258296078)