Tiks veicināta ārvalstīs dzīvojošo tautiešu saikne ar Latviju

Sabiedrības integrācijas fonda padome 1.jūlija sēdē apstiprināja 16 projektu iesniegumus programmā „Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam)”, no tiem 14 projektus mikro projektu grupā ar kopējo finansējumu 113 760 EUR un 2 projektus makro projektu grupā ar kopējo finansējumu 34 976,09 EUR.

Programmas mērķis ir nodrošināt ārvalstīs dzīvojošajiem tautiešiem iespēju sekot līdzi aktuālajām norisēm Latvijā un aktīvi tajās iesaistīties. Programmas ietvaros plānotas dažādas aktivitātes, kuras ir saistītas ar informatīvu un izglītojošu pasākumu organizēšanu par diasporai svarīgiem jautājumiem. Projektu aktivitātes tiks īstenotas dažādās valstīs, tādās kā Austrālija, Vācija, Lielbritānija u.c.

“SIF pirmo reizi finansiāli atbalstīs NVO, kuras atrodas citās valstīs. Tas mums dos jaunu pieredzi gan organizējot projektu konkursus, gan arī sekojot līdzi projektu īstenošanai. Domāju, ka mūsu darbiniekiem būs ļoti interesanti komunicēt ar latviešiem ārvalstīs,” norāda Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Aija Bauere.

Ar īstenotajām aktivitātēm plānots uzturēt diasporas saikni ar Latviju un stiprināt diasporas piederības sajūtu, tai skaitā nodrošināt nacionālās identitātes saglabāšanu, pilsonisko, sabiedrisko un kultūras līdzdalību, veicinot diasporas atgriešanos Latvijā.

 

 

Dace Zariņa ir Sabiedrības integrācijas fonda sabiedrisko attiecību speciāliste.