Tēva dienu virzīs iekļaušanai atzīmējamo dienu sarakstā

Bērnu un ģimenes lietu ministrija (BM) gatavo priekšlikumu Saeimai par Tēva dienas iekļaušanu atzīmējamo dienu sarakstā. Paredzams, ka šī diena būs septembra otrajā svētdienā – tātad šogad Tēva dienu varam atzīmēt jau 14. septembrī.

Šā gada pavasarī BM sadarbībā ar portālu “Draugiem.lv” veica plašu sabiedrības aptauju par nepieciešamību ieviest šādu īpašu dienu tēvam, vienlaikus izstādē “Bērnu pasaule 2008” tika veikta arī apmeklētāju anketēšana šajā jautājumā. Aptauju rezultāti liecināja, ka nospiedošs vairākums respondentu uzskata – īpaša diena ir nepieciešama arī visiem labajiem, apzinīgajiem tēviem. Pēc Saeimas rudens sesijas sākšanās priekšlikumu ieviest arī Tēva dienu kopā ar aptauju datiem paredzēts iesniegt likumdevējiem. Kā zināms, Latvijā jau tiek atzīmētas Mātes diena un Ģimenes diena, kas abas ir maijā, savukārt 8. martā liela daļa sabiedrības svin Starptautisko sieviešu dienu.

“Esmu pilnīgi pārliecināts, ka Latvijā ir ļoti daudz patiesi labu, mīlošu tēvu, kuru devums savām ģimenēm nav pietiekami novērtēts. Arī viņi ir pelnījuši atzinīgus vārdus un savu, īpašu dienu,” uzskata bērnu un ģimenes lietu ministrs Ainars Baštiks. “Gādīgs ģimenes cilvēks mūsdienu sabiedrībā nav starp populārākajiem tēliem un liela loma tajā ir arī medijiem, kas popularizē pavisam citu vīrieša tipu. Šī diena būs laba iespēja atcerēties, ka bērnam vislabāko audzināšanu un pieredzi var dot māte kopā ar tēvu – katrs ar savu unikālu dzīves skatījumu, emocijām un attieksmi.”

“Ar šiem svētkiem mēs varēsim akcentēt atbildīgā, apzinīgā un vīrišķīgā vīrieša tēlu, kurš izdara savu izvēli, stingri pie tās turas un atbild par tās sekām visā savas dzīvas garumā. Šādu vīrieti patiešām var saukt par tēvu – cilvēku, kurš nodrošina savas ģimenes eksistenci, gādā par tuvinieku drošību, mīl savus bērnus un sievu. Tas ir cilvēks bez tukšas ārišķības un uzspēlētas bravūras – viņam nav vajadzības gozēties dzeltenās preses izdevumos ar jaunām mīļākajām vai automašīnām, jo arī bez tām viņa vīrišķais potenciāls ir piepildīts”, norāda ministrs, aicinot visu Latvijas sabiedrību atzinīgi novērtēt tos tēvus, kuri patiešām ir šī vārda cienīgi.

Portālā “Draugiem.lv” veiktās aptaujas dati liecināja, ka Tēva dienas ieviešanu atbalsta 137 748 cilvēki, kas bija 92,25% no visiem balsojušajiem. Savukārt no 412 aizpildītajām anketām pozitīvs viedoklis tika pausts 406 anketās, bet pret Tēva dienu iebilda tikai 6 respondenti.