Austrālijas latviešu skolotāju konference notikusi Adelaides apkaimē

image

Austrālijas latviešu skolotāju konferences dalībnieki “Dzintaros”. Foto: Zinta Ozoliņa.

Nupat noslēgusies Austrālijas latviešu skolotāju konference, kas notika Adelaides apkaimē, latviešiem piederošā īpašumā “Dzintari” no 27. līdz 29. septembrim.

Konferencē piedalījās 20 latviešu sestdienas skolu skolotāji no Sidnejas, Melburnas un Adelaides. Konferenci rīkoja Latviešu apvienības Austrālijā un Jaunzēlandē (LAAJ) Skolu nozare, un konferences koordinatore bija LAAJ Skolu nozares vadītāja Zinta Ozoliņa.

Konferencē piedalījās divas vieslektores no Amerikas Savienotajām Valstīm – Čikāgas Krišjāņa Barona latviešu skolas pārzine Elisa Freimane un Garezera vasaras vidusskolas direktore Sandra Kronīte-Sīpola ar Latviešu valodas aģentūras finansiālu atbalstu kas iekļauts Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta programmā “Valsts valodas politika un pārvalde”. No līdzekļiem, kas atvēlēti tieši šim mērķim 2013. gadā tika segti izdevumi konferencei, kas notika Toronto Kanādā un ko rīkoja Latviešu Nacionālā apvienība Kanādā (LNAK), Austrālijas konferences vieslektoru ceļa izdevumi un šī gada oktobrī tiks segti izdevumi skolotāju kursiem, ko oktobrī rīko Amerikas latviešu apvienība (ALA) Losandželosā ASV.

Austrālijas skolotāju konferences galvenais mērķis bija sapulcēt skolotājus, kas darbojas Austrālijā dzīvojošo latviešu bērnu latviskās audzināšanas labā un dot viņiem iespēju gūt zināšanas un dalīties pieredzē par mācību metodiku un procesu, kas saistās ar diasporas latviešu izglītību. Tā kā valodas un kultūras mācīšanai ārpus Latvijas ir īpaša specifika, uz konferenci īpaši aicinātās vieslektores no ASV varēja dalīties pieredzē, kas ir ļoti noderīga Austrālijas skolotāju auditorijai, jo abu valstu latviešu nedēļas nogaļu skolu izaicinājumi ir ļoti līdzīgi.

Konferences lekciju tēmas – jaunākie atklājumi neirozinātnē par to, kā bērni visefektīvāk mācās un kā vislabāk mācīt valodu tā, lai mācību viela paliktu prātā, “latviskās dvēseles” izkopšana ar skolas vides palīdzību, latvisko vērtību un dzīvesziņas mācīšana, izmantojot latviešu mākslu. Vēl tika runāts par radošuma un jaunāko tehnoloģiju lomu bērnu valodas mācīšanas procesā, par to, kā var skola pielāgot savu struktūru, lai spētu piedāvāt valodas apguvi dažādiem valodas prasmju līmeņiem, pārrunas par vasaras vidusskolu lomu latviskajā audzināšanā.

Skolotājiem bija iespēja gut informāciju par bieži pamanītām valodas kļūdām ārzemju latviešu bērnu runātajā un rakstu valodā. Katram skolotājam tika dota iespēja padomāt par savu motivāciju mācīt latviešu skolā kā arī par savām īpašajām dotībām, kas palīdz latviešu bērniem ārpus Latvijas mācīties latviešu valod, just piederību un mīlestību pret Latviju.

Notika arī praktiskās nodarbības ar iPad datoriem, ko vadīja Arnis Gross. Nodarbībās skolotājiem bija iespēja vingrināt savas iemaņas jaunākajās tehnoloģijās, lai iemācītos, kā latviešu valodas mācību procesā izmantot lietotnes (apps).

Šī bija pirmā reize vairākos gados, kad Austrālijā notika latviešu sestdienas skolu skolotāju konference, un daļai skolotāju šī bija pirmā tikšanās reize lielākā forumā ar citiem skolotājiem, lai dalītos pieredzē. Lielai daļai skolotāju nav pedagoģiskās izglītības un tieši tāpēc morālais atbalsts un apziņa, ka neesi viens savā darbā, dod tik daudz. Ar Sandras Kronītes-Sīpoles mudinājumu atcerēties, ka neesi viens savā darbā, skolotāji devās mājās un jutās, ka ir guvuši jaunu sparu un iedvesmu turpināt svarīgo darbu latviskās izglītības labā.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *