Atzinība diasporas izglītības projektu koordinatorei Aijai Otomerei

7. janvārī, Latviešu valodas aģentūras (LVA) direktors Jānis Valdmanis, Pasaules Brīvo latviešu apvienības (PBLA) priekšsēdim Jānim Kukainim piedaloties, pasniedza  Izglītības un zinātnes ministres Mārītes Seiles  parakstītu Atzinības rakstu  Latviešu valodas aģentūras Izglītības daļas metodiķei – diasporas projektu koordinatorei Aijai Otomerei.  Šo augsto apbalvojumu Aija Otomere saņēma par nozīmīgu ieguldījumu diasporas latviskās izglītības nodrošināšanā.

Kopš 2012. gada Aija Otomere ir diasporas projektu koordinatore Latviešu valodas aģentūrā un savus pienākumus vienmēr pildījusi ar izcilu rūpību, pienākuma apziņu un pēc labākās sirdsapziņas.  Aijas pārziņā ir daudzi ar diasporas izglītību saistītie projekti, kas īstenoti sadarbībā ar LVA.  Kā svarīgākos var minēt diasporas skolotāju seminārus, vasaras nometnes diasporas un reemigrējušiem bērniem, finansējuma un mācību materiālu piešķīrumu skolām ārpus Latvijas, palīdzību un pārraudzību mācību materiālu izveidē un to satura saskaņošanu ar diasporas pārstāvjiem  un līgumu koordinēšanu un slēgšanu ar apakšuzņēmējiem , kas nodrošina LVA veikto iepirkumu īstenošanu diasporas projektos.

Diasporas izglītības organizācijas un latviešu skolas ārzemēs  Aiju labi pazīst un zina, ka Aija profesionāli veic gan ikdienas pienākumus, gan risina darba gaitā radušās sarežģītākas problēmas. Aijas izsūtītās diasporas izglītības jaunākās ziņas ārzemēs tiek gaidītas ar lielu nepacietību. Arī  Aijas padomi un ieteikumi diasporas skolām ir augsti novērtēti.

PBLA vārdā sirsnīgi sveicam Aiju Otomeri ar augstā apbalvojuma saņemšanu un ceram uz tikpat veiksmīgu sadarbību nākotnē!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *