ALA skolotāju konference “Valoda, es nāku pie tevis!”

Amerikas latviešu apvienības (ALA) Izglītības nozares rīkotā skolotāju konference Bostonā notikusi jau vairākkārt. Arī 2015. g. septembrī Bostona sagaidīja ciemiņus ar sirsnību, sauli un atvasaras siltumu.

Konferencē piedalījās skolotāji no 10 diasporas skolām, kas atrodas 9 ASV pavalstīs, kā arī speciālistes no Latvijas – Latviešu valodas aģentūras (LVA) direktora vietniece Dace Dalbiņa, galvenā metodiķe Vineta Vaivade un Valsts izglītības satura centra (VISC) valsts valodas prasmes pārbaudes nodaļas vadītāja Anta Lazareva, kurām šī bija pirmā tikšanās ar ASV latviešu skolu pārstāvjiem. Klāt bija arī PBLA Izglītības padomes izpilddirektore Anta Spunde, kas, sadarbojoties ar LVA, ir diasporas skolu galvenais lobijs Latvijā.

Konferenci apmeklēja arī negaidīti viesi – televīzijas raidījuma “Piektais novads” filmēšanas grupa, kuri vienlaicīgi pārstāvēja arī Īrijas latviešu kopienu. No konferences viņi paņēma līdzi vērtīgu informāciju, kas viņiem noderēs veidojot pirmo latviešu vidusskolu Īrijā, ieguva jaunus draugus un, pateicoties viņiem, konferences gaita tika arī dokumentēta.

Konferencē tika piedāvātas vairākas lekcijas, kuru tēmas bija saistītas ar jautājumiem, ar kuriem latviešu skolu skolotāji saskaras ikdienā. “Time to Teach” izglītības konsultante Anita Erkmane, kura pati strādā Indianapoles latviešu skolā, stāstīja par valodas bagātas vides veidošanu, bet PBLA Izglītības padomes pārstāve Dace Mažeika – par jauno valodas līmeņu pārbaudījumu ieviešanu diasporas latviešu skolās. Tā kā visas skolas vēl nav ieviesušas šos pārbaudījumus, pārrunu laikā tika sniegti sīkāki paskaidrojumi, atbildēts uz jautājumiem, kā arī notika dalīšanās pieredzē kā pārbaudījumi tiek piedāvāti un izvērtēti.

Vineta Vaivade vada nodarbibu

Latviešu valodas metodiķe Vineta Vaivade vada nodarbību konferencē.

Valodas līmeņu pārbaudījumi ASV latviešu skolu programmās tiek ieteikti kā aizvietojums agrāk tradicionālo, bet nu jau savu mūžu nokalpojušo, ALA pārbaudījumu vietā. Tie palīdzēs noteikt katra skolēna zināšanu līmeni lasīšanā, rakstīšanā, runāšanā, klausīšanās prasmē, un valodas lietojumā. Tādi paši pārbaudījumi tiek piedāvāti arī Latvijā tiem, kam latviešu valoda nav dzimtā. Jaunos pārbaudījumus iesaka veikt gan mācību gada sākumā, gan beigās, sākot no zemākajiem A1 un A2 līmeņiem. Rezultāti dos iespēju skolotājiem noteikt katra skolnieka valodas līmeni, uzskatāmi parādīs katra bērna progresu un palīdzēs izstrādāt precīzākus mācību plānus, kas nodrošinās katra skolēna individuālo izaugsmi. Garezera Vasaras vidusskolas direktore Sandra Kronīte – Sīpola uzsvēra, ka šādi pārbaudījumi ir ne vien nozīmīgs solis pretī pārmaiņām latviskās izglītības programmās ASV, bet arī ļauj pašiem jauniešiem labāk saprast kā viņi apgūst valodu.

ALA Amerikas latviešu skolām nopietnu atbalstu sniedz jau sen un nu jau vairākus gadus skolotāji saņem materiālus un grāmatu sūtījumus arī no LVA. Tomēr nekas neatsver tikšanos klātienē. LVA pārstāves iepazīstināja ar metodiskajiem materiāliem un palīgmateriāliem, kas īpaši izstrādāti diasporas skolu vajadzībām. Daudz atrodams LVA interneta vietnē “Māci un mācies”.

Skolotāji stāstīja par saviem izaicinājumiem un kopā ar Latvijas speciālistēm un kolēģiem apmainījās pieredzē un risinājumos. Vairāki skolotāji atzina, ka būtu nepieciešami materiāli un metodika literatūras mācīšanai, tā, lai nedaudzo mācību stundu laikā, spētu iepazīstināt skolēnus gan ar latviešu literatūras klasiku, gan arī ar labāko ko piedāvā mūsdienu oriģinālliteratūra. Tā kā diasporas skolās pārsvarā strādā entuziasti nevis profesionāli skolotāji, LVA metodiskais atbalsts un ieteikumi ir īpaši nozīmīgi.

Dažādo skolu skolotāji vienmēr ir ieinteresēti dalīties pieredzē par vecāku iesaistīšanu skolu darbā, ģimenes lomu valodas mācīšanā un darba metodēm, strādājot ar ļoti dažāda latviešu valodas līmeņa bērniem. Lai arī katra skola ir atšķirīga gan audzēkņu skaita, vecuma vai valodas prasmes ziņā, problēmas visumā ir līdzīgas un tādēļ kolēģu pieredze redzot, kādas metodes darbojas un kādas nē, palīdz mums visiem veiksmīgāk sasniegt mūsu valodas un izglītības mērķus. Tādēļ, pateicamies visiem konferences lektoriem, Amerikas latviešu apvienībai (ALA) un īpaši ALA Izglītības nozares vadītājai Andrai Zommerei par vērtīgo tikšanos!

Renāte Kenney un Renāte Karle Ruszczyk, Bostonas latviešu skolas skolotājas

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *