ALA skolotāju kursi: par integrētās valodas mācības pieeju un valodas prasmes līmeņiem

Dienās pirms Jāņiem, Gaŗezerā satikās skolotājas no astoņām ASV latviešu skolām, lai kopā pavadītu dienas, pilnveidojot savas skolotāju prasmes. Kursu nolūks bija apmācīt skolotājas par integrētās valodas mācības pieeju un par valodas prasmes līmeņiem un atbilstošu uzdevumu veidošanu. Apmācības uzņēmās vadīt trīs Gaŗezera vasaras vidusskolas skolotājas, Laura Mestere, Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere, kā arī Valsts izglītības satura centra, Valsts valodas pārbaudes nodaļas vadītāja, Anta Lazareva. Kursos piedalījās arī PBLA Izglītības padomes izpilddirektore, Anta Spunde, un IP locekle, Dace Mažeika, un VISC Valsts valodas pārbaudes nodaļas vecākā referente, Baiba Mūrniece-Buļeva.

Skolotājas Laura Mestere, Santa Iesmiņa un Ilze Jēgere piedāvāja skolotājiem divas sesijas. Pirmajā sesijā skolotāji mācījās par Integrētas valodas mācību stundas veidošanu. Integrētā valodas mācības stundā skolēni piedalās runāšanas, rakstīšanas, lasīšanas un klausīšanās nodarbībās. Skolēni iegūst vairāk, piedaloties aktīvās valodas nodarbībās. Integrētajā mācību stundā bērni mācās valodu, to izmantojot. Viņi mācās runāt runājot, rakstīt rakstot, lasīt lasot un saprast valodu klausoties. Otrajā uzrunā jaunās skolotājas novadīja paraugstundu, aicinot skolotāju kursu dalībniekus piedalīties aktīvajās nodarbībās.

Anta Lazareva, VISC Valsts valodas pārbaudes nodaļas vadītāja, stāstīja par valodas prasmes līmeņu aprakstiem un raksturojumiem. Skolotāji mācījās saprast valodas līmeņu atšķirības un to nozīmi mācot valodu mūsu latviešu skolās. Otrā sesija ar Antu Lazarevu bija aktīvā nodarbība, veidojot uzdevumus atbilstoši dažādiem valodas prasmes līmeņiem.

ALA skolotāju kursi beidzās ar līgošanu Vēju kalnā. Vakarā pie ugunskura sanāca gan kursu dalībnieki, gan vidusskolas un citu programmu skolotāji un audzinātāji. Dziedāšana bija skanīga, Jāņu siers, pīrāgi, rupjmaize un ābolmaize garšīgi.

Skolotāji aktīvi piedalījās kursos. Vairākas skolotājas minēja, ka ieguva gan informāciju un zināšanas, gan idejas, ko pielietot savās skolās. Izglītības nozare pateicas visiem kursu dalībniekiem un nodarbību vadītājām. Paldies arī Gaŗezeram, kas atvēlēja telpas kursiem un skolotāju izmitināšanai, kā arī paēdināja visus ēdamzālē. Kursus atbalstīja Amerikas Latviešu apvienība.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *