ALA publicē Latvijas valsts 100 gades pasākumiem veltītu mājas lapu

Atzīmējot tuvojošos Latvijas valsts simtgadi, Amerikas latviešu apvienība publicējusi jaunu Latvijas valsts simtgades svinībām veltītu mājas lapu www.latvia100usa.org, kurā atrodama gan informācija par dažādiem simtgades sarīkojumiem ASV, gan idejas, kā citādi atzīmēt šo nozīmīgo Latvijas valstiskuma jubileju.

“Latvijas valsts simtgadei veltītās mājas lapas izveides mērķis ir mudināt ASV dzīvojošos tautiešus piedalīties Latvijas valsts simtgades atzīmēšanā,” skaidro ALA Kultūras nozares vadītāja Līga Ejupe. Viņa uzsver, ka mājas lapas saturs veidots divās valodās – gan latviešu, gan angļu – tā, lai tas uzrunātu ne tikai sabiedriski aktīvos latviešus, bet arī tādus, kuri nerunā latviešu valodā un ikdienā latviešu sabiedriskā dzīvē nepiedalās. “Šī mājas lapa ir domāta gan Amerikas latviešiem, gan viņu nelatviešu dzīvesbiedriem un citiem interesentiem,” piebilst L. Ejupe.

ALA Kultūras nozares vadītāja aicina interesentus, pirmkārt, ieskatīties jaunizveidotajā mājas lapā, un, otrkārt un vēl svarīgāk, piedalīties Latvijas valsts simtgades atzīmēšanā. L. Ejupe atzīmē, ka mājas lapā atrodama informācija ne vien par dažādiem pasākumiem ASV, bet arī virkne citu ideju, kā atzīmēt Latvijas valsts simtgadi savā centrā vai ģimenē. Kā dažus piemērus viņa min iespēju iegādāties un valkāt ALA izgatavotos Latvijas simtgades kreklus, rīkot savā pilsētā dažāda veida zibakcijas, iestādīt ziedus vai izskriet maršrutu Latvijas kontūrās. Tāpat L. Ejupe ierosina rīkot atvērto durvju dienas savos centros, organizēt latviešu filmu demonstrēšanu vietējā skolā vai universitātē, mudināt vietējās bibliotēkas vai muzejus rīkot ekspozīcijas, kas būtu veltītas Latvijas vai visu trīs Baltijas valstu neatkarības simtgadei utml.

Kā skaidro ALA priekšsēdis Pēteris Blumbergs, ALA par vienu no galvenajiem mērķiem saistībā ar Latvijas valsts simtgadi ir izvirzījusi uzdevumu palīdzēt celt Latvijas atpazīstamību ASV. Lai to īstenotu, ALA aicina latviešus pēc iespējas plaši popularizēt Latviju, stāstot par Latvijas vēsturi un tās kultūru un sasniegumiem Amerikas sabiedrībai. Kā viens no ALA atbalstītiem projektiem šī mērķa īstenošanai ir šogad 26. oktobrī Čikāgā plānotā konference “Spotlight Latvia”, kuras ietvaros Latvijas lielākie un inovatīvākie uzņēmumi prezentēs savus piedāvātos produktus un pakalpojumus, kā arī ekonomiskās sadarbības iespējas starp Latviju un ASV. Tāpat ALA sadarbībā ar kustību “Red Jackets” un ar Latvijas Kultūras ministrijas atbalstu šogad piedāvā iespēju latviešu centros izstādīt izstādi angļu valodā par Latvijas spilgtākajiem eksporta zīmoliem un talantiem.

„Latvijas valsts simtgade ir nozīmīgi svētki mums visiem, kas ļauj mums apzināties savu piederību Latvijai un dot savu ieguldījumu Latvijas atpazīstamības veicināšanā pasaulē,“ akcentē P. Blumbergs. „Aicinu ikvienu piedalīties šī mērķa īstenošanā,“ aicina ALA priekšsēdis.

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *