Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējones kundze tiekas ar PBLA Izglītības padomi

Atsaucoties Pasaules Brīvo latviešu apvienības Izglītības padomes aicinājumam, Valsts prezidenta dzīvesbiedre ir kļuvusi par diasporas skolu patronesi.  Šodien, 6. jūlijā, notika Vējones kundzes un PBLA Izglītības padomes domu apmaiņa par latviskās izglītības veicināšanu ārpus Latvijas.

Tikšanās laikā PBLA IP pārstāves Anta Spunde un Dace Mažeika sniedza pārskatu par diasporas izglītības aktualitātēm un nākotnes vajadzībām. Tika pārrunāta gan Latvijas valsts institūciju diasporas skolām veidoto materiālu sagatavošanas līdzšinējā prakse un piešķirtā finansējuma pozitīvā ietekme uz latviešu skolu attīstību ārvalstīs. Par prioritāti tika minēts nesen sāktais darbs pie diasporas bērniem piemērota tālmācības rīka izveides, kura virzība, pēc PBLA IP uzskatiem, pašlaik nenotiek pietiekami ātri.

Sarunā tika pārrunātas arī svarīgākās ar diasporas izglītību saistītās aktualitātes šajā vasarā, kas kļuvušas par neatņemamu Latvijas valsts un ārvalstīs dzīvojošo latviešu sadarbības sastāvdaļu, – diasporas skolotāju kursi, diasporas bērnu nometne, izglītības nozares jautājumu aktualizācija ikgadējā diasporas konferencē. Šie pasākumi kļuvuši par labas sadarbības piemēriem starp Latvijas valsts institūcijām un diasporas izglītības nozarē strādājošajiem aktīvistiem, kā arī ārpus Latvijas dzīvojošajiem latviešu bērniem. Vējones kundze atbalstīja sadarbības labās prakses turpināšanas nepieciešamību, uzsverot ciešo saikni, kas veidojama starp Latvijas valsti un tās piederīgajiem visā pasaulē.

Vējones kundze pauda izpratni un atbalstu PBLA IP centieniem. Plānots, ka Valsts prezidenta dzīvesbiedre Iveta Vējones kundze, būdama diasporas skolu patronese, piedaloties ārvalstu vizītēs, apmeklēs attiecīgo valstu diasporas nedēļas nogales skolas, tiksies ar to pārstāvjiem un apspriedīs diasporas nedēļas skolām aktuālos jautājumus.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *