LELBA Jaunatnes nozares “Priecīgas pēdas” izdales brauciens sācies

15. jūnijā ar dievkalpojumu Rīgas Jēzus baznīcā sākās nedēļu garš brauciens 11 jauniešiem no Amerikas, Kanadas un Austrālijas, ko rīko Latviešu ev. lut. baznīcas Amerikā Jaunatnes nozare. Jaunatnes nozari vada māc. Dags Demandts, kurš kalpo Mineapoles un St. Paulas draudzē, ASV. Nedēļas laikā līdz 22. jūnijam iecerēts pāri par 300 jaunu apavu izdalīt trūcīgām ģimenēm Kurzemē.

Līdzekļi  apavu iegādei pēdējā pusgada laikā saziedoti  īpašās līdzekļu vākšanas akcijās – ‘walk-a-thon’ un `bike-a-thon’ pasākumos , ko rīkojušas latviešu draudzes ASV, Kanadā un Austrālijā. Pasākumos plašākā sabiedrība atbalstījusi dalībniekus vai nu ziedojot naudu par katru dalībnieka nosoļoto/nobraukto kilometru vai arī noziedota zināma summa šim mērķim.

„Priecīgas pēdas” labdarības projekta idejas autori ir 2013. gada Garezera vasaras vidusskolas (GVV) 3. klases audzēkņi. Šis jau ir ceturtais labdarības projekts, kas rīkots Latvijā: pirmais bija Ziemassvētku projekts 2008. gadā, tam divus gadus vēlāk sekoja divriteņu projekts ‘Lai rit!’ 2010. gadā un 2012. gadā notika labdarības projekts „Būsim gudri!”

Līdzekļu vākšanas pasākumi notika 15 pilsētās, galvenokārt Ziemeļamerikā, sākot ar 2013.g. novembra mēnesi līdz 2014. g. jūnijam. ‘’Walk-a-thon’’ pasākumi notika Mineapolē, Denverā, Filadelfijā, Sietlā, Vašingtonā, Demoinā, Indianapolē, Kalamazū, Lansingā un Milvokos (ASV), Otavā, Hamiltonā un Toronto (CAN), un „Bike-a-thon” tika rīkots Melburnā (AUS).

Kopā ieņemtie līdzekļi līdz šim ir $45 000 USD. Pa šo naudu tika iegādāti jauni apavi gan ASV (1/3 no kopīgā skaita), gan Latvijā (2/3). Tos izdalīs 15 izdales vietās Kurzemē: gan luterāņu un baptistu draudzēs, bērnu namos, internātpamatskolās un pamatskolās.

Izdales maršruts ir sekojošs:  15. jūnijā  Rudbāržos;  16. jūnijā Vaiņodē, Paplakā un Bārtā; 17. jūnijā Nīcā, Rucavā; 18. jūnijā Cīravā, Valtaiķos un Kazdangas Māteru Jura pamatskolā; 19. jūnijā Snēpelē, Pelču speciālā internātpamatskolā; 20. jūnijā Piltenē, Kolkā; 21. Jūnijā Strazdē, Nāriņciemā; 22. jūnijā Talsos.

Izdales komandā ir 11 personas: projekta vadītājs mācītājs Dāgs Demandts (ASV-MN), Edija Banka-Demandta (ASV-MN), Kristīne Ģiga (ASV-MN), Aina Budrevics (CAN-ON), Laura Vīksniņa (ASV-MN), Anna Inveiss (ASV-IN), Sarma Millere (ASV-IN), Larisa Kreišmane (ASV-MA), Stefans Brūvelis (ASV-MN), Toms Gross (AUS) un šoferis Arnis Banka (LV). Laura Vīksniņa, Anna Inveisa un Sarma Millere ir arī projekta idejas autores.

Tuvāku informāciju par šo projektu sniedz māc. Dāgs Demandts: tel. 28390256 vai dagdemandt@hotmail.com

Daina Gross is editor of Latvians Online. An Australian-Latvian she is also a migration researcher at the University of Latvia, PhD from the University of Sussex, formerly a member of the board of the World Federation of Free Latvians, author and translator/ editor/ proofreader from Latvian into English of an eclectic mix of publications of different genres.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *