Visiem ir iespējas un pienākums piedalīties

Gatavojoties 9. Saeimas vēlēšanām, Pasaules brīvo latviešu apvienība priekšsēdis Jānis Kukainis iesniedza priekšlikumus Saeimas Juridiskajai komsijai, visām Saeimas frakcijām un Tieslietu ministrijai, aicinot nodrošināt ērtu balsošanas kārtību ārzemēs.

PBLA apkopoja viedokļus no savām biedru organizācijām mītnes zemēs par labāko vēlēšanu norises kārtību ārpus Latvijas. Pārliecinoši kā labākais variants tika akceptēts šāds izkārtojums: Pirmārt, Saeimas vēlēšanu kārtības saskaņošana ar Vēlētāju reģistra likumu – kas ir labākā un modernākā pieeja vēlētāju uzskaitei un kontrolei un arī vispiemērotākā balsošanai ārvalstīs. Otrkārt, PBLA vēlējās, lai, paralēli balsošanai pa pastu pēc vēlētāju reģistra principa, kā tas bija Eiropas parlamenta vēlēšanās, ārzemēs tiktu veidoti arī vēlēšanu iecirkņi.

Zemju centrālās organizācijas apliecināja savu gatavību uzņemties atbildību par to darba organizēšanu. PBLA uzsvēra, ka vēlēšanu iecirkņu izveide veicinās ārzemēs dzīvojošo Latvijas pilsoņu ieinteresētību Latvijas politikā, dziļāku izpratni par politiskajām norisēm un lielāku līdzdalību vēlēšanās.
Diemžēl, Latvijas valdošās partijas bija pret 9. Saeimas vēlēšanu norisi, izmantojot vēlētāju reģistra principu, jo uzskatīja, ka šāda kārtība, kad vēlētājs Latvijā ir spiests balsot vienā konkrētā vēlēšanu iecirknī, kura sarakstā tas ir iekļauts, samazina līdzdalību vēlēšanās Latvijā un attiecīgi samazina konkrēto partiju izredzes iegūt lielāku balsu skaitu.

Ņemot vērā šādu kategorisku partiju nostāju, PBLA priekšsēdis Jānis Kukainis turpināja pastāvēt uz otru nepieciešamību vēlēšanu norisei ārzemēs – vēlēšanu iecirkņu veidošanu pēc iespējas lielākā skaitā. PBLA priekšsēdis piedalījās Saeimas Juridiskās komisijas sēdē, argumentējot par šo nepieciešamību, tikās ar Centrālās Vēlēšanu komisijas priekšsēdi Arni Cimdaru, Ārlietu ministrijas pārstāvjiem un presi.

Pateicoties šādai PBLA stingrai nostājai kā arī izpratnei un pretīmnākšanai no CVK un Latvijas Ārlietu ministrijas, vēlēšanu iecirkņi vēlēšanai klātienē vēlēšanu dienā tiks veidoti visās PBLA biedrorganizāciju pieprasītajās vietās! Turklāt pēc Centrālās vēlēšanu komisijas ierosinājuma ir ievērojami atvieglota arī balsošana pa pastu. Vēlētāji ārvalstīs pasta balsošanai var pieteikties jau no 6.maija!

Pieteikumus pasta balsošanai pieņem 38 Latvijas Republikas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās. Šāda iespēja pieteikties pasta balsošanai no maija līdz septembrim ir spēkā pirmo reizi, un tās mērķis ir palīdzēt Latvijas vēlētājiem ārvalstīs aktīvāk izmantot iespēju piedalīties parlamenta vēlēšanās.
Lai pieteiktos pasta balsošanai, vēlētājam Latvijas Republikas diplomātiskajā vai konsulārajā pārstāvniecībā, kurā izveidots vēlēšanu iecirknis, jāiesniedz attiecīgs iesniegums. Iesniegumā vienlaikus ar personas datiem jānorāda adrese ārvalstī, kur vēlētājs gribētu saņemt balsošanas materiālus. Reģistrējoties balsošanai pa pastu, vēlētājam pārstāvniecības darbiniekam būs jāuzrāda Latvijas pilsoņa pase, kurā tiks iespiests spiedogs par dalību vēlēšanās. Jāievēro, neuzrādot Latvijas pilsoņa pasi, pieteikties pasta balsošanai nebūs iespējams.

Turklāt, ja vēlētājs noteiktajā termiņā nevar ierasties pārstāvniecībā, lai pats reģistrētos pasta balsošanai, viņš savu iesniegumu un pasi pārstāvniecības darbiniekam drīkst nogādāt ar uzticības personas starpniecību.

Pēc 15.septembra vēlēšanu iecirkņa komisija uz vēlētāja iesniegumā norādīto adresi pa pastu izsūtīs balsošanai nepieciešamos vēlēšanu materiālus, kas
9.Saeimas vēlēšanas notiks 7.oktobrī.

PBLA aicina visus ārzemēs dzīvojošos Latvijas pilsoņus jau tagad izlemt – vai vēlēšanās balsosiet klātienē kādā no vēlēšanu iecirkņiem, vai arī pa pastu, un attiecīgi sagatavoties šim svarīgajam notikumam, nokārtojot nepieciešamās formalitātes.

Sīkāku informāciju meklējiet Latvijas vēstniecībās, savu zemju centrālajās organizācijās vai Centrālajā vēlēšanu komisijā www.cvk.lv.

Ja kādam vēl nav Latvijas pases, vai arī tai tuvojas beigu termiņš – vēl ir laiks sagādāt derīgu dokumentu.

PBLA ir daudz darījusi, lai panāktu, ka tiek atvieglotas iespējas līdzdalībai Saeimas vēlēšanās ārzemēs dzīvojošajiem Latvijas pilsoņiem, tāpēc lūdzam ikvienu sekot informācijai par vēlēšanu norisi un partiju programmām un piedalīties vēlēšanās, atdodot savu balsi par Latvijas nākotnei labvēlīgu un godīgu politiku!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *