Vienota, stipra latviskā kopība ārzemēs ir labākais atbalsts Latvijai

Pasaules brīvo latviešu apvienības un tās valdes vārdā apsveicu visus latviešus plašajā pasaulē Latvijas valsts dzimšanas dienā!

Aizvadītais gads Latvijai bijis piesātināts ar priekšvēlēšanu norisēm un citiem ar to saistītiem politiskiem notikumiem. Ar saviļņotiem prātiem esam sagaidījuši un aizvadījuši 10. Saeimas vēlēšanas.

PBLA šajā laikā kopā ar tās partneriem – Daugavas Vanagu organizāciju, kā arī ar dalīborganizācijām – Amerikas Latviešu Apvienību, Latviešu Nacionālo Apvienību Kanādā, Latviešu Apvienību Austrālijā un Jaunzēlandē un Eiropas Latviešu Apvienību īstenoja Latvijā projektu “Tava balss ir svarīga Latvijai”, rosinot iedzīvotājus aktīvi piedalīties velēšanu procesā. Apceļojām 23 pilsētas ar triju tenoru un rokgrupas Dzelzs Vilks bezmaksas koncertiem, kuŗos aicinājām Latvijas vēlētājus valstiskai rīcībai 2. oktobrī gaidāmajās 10. Saeimas vēlēšanās.

Pēc sekmīgām Saeimas vēlēšanām ceram, ka jaunievēlētie Latvijas politiķi vadīsies pēc citiem, valstiskiem morāles principiem, un viņu izveidotā valdība prasmīgi saimniekos līdz 11. Saeimas vēlēšanām!

Pašreizējais Ministru prezidents Valdis Dombrovskis uzņēmās valdības vadību un stūrēt Latvijas kuģi uz mierīgākiem ūdeņiem caur ekonomiskām krīzēm mūsu valstij ļoti kritiskā brīdī. Viņš spēja saglabāt valdošo koalīciju līdz 10. Saeimas vēlēšanām, neskatoties uz oligarchu machinācijām un nevalstisku rīcību.

Lai arī ne vienmēr esam bijuši vienisprātis ar līdzšinējo Latvijas valdību un tās darbu, tomēr ārzemju latviešu un PBLA sadarbība ar mūsu valsti aizvadītajā gadā ir turpinājusies labāk, nekā daudzo iepriekšējo valdību laikā. Pateicamies Ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par viņa valdības atsaukšanos uz daudzām mūsu izteiktām bažām un rūpēm. Ir gandarījums, ka Latvijas valsts varēja atvērt vairāk vēlēšanu iecirkņu ārzemēs, nekā iepriekšējās Saeimas vēlēšanās! Kopīgi turpinām stiprināt latviešu sabiedriskās un nacionālpolitiskās aktivitātes ārzemēs un rosību latviskās izglītības un kultūras laukā. Kopīgi ar līdzšinējo valdību esam vienojušies, ka no 2011. gada 1. septembŗa Latvijas vēsture beidzot tiks mācīta Latvijas skolās kā atsevišķs mācību priekšmets. Esam arī atbalstījuši maiņas Pilsonības likumā, lai risinātu aktuālo un jūtīgo dubultpilsonības jautājumu. Dubultpavalstniecības statusa atjaunošana vairotu ārzemju latviešu sabiedrības piederības sajūtu mūsu valstij – 18. novembŗa Latvijai.

Ļoti lielas rūpes Latvijas nākotnei sagādā spējīgāko darba roku aizplūšana uz ārzemēm. Tā ilgusi jau vairākus gadus un nerimstas arī šogad. Ir bijis maz centienu un arī iespēju nodibināt aktīvu sadarbību ar daudzajiem Latvijas iedzīvotājiem, kuŗi devušies labāka darba meklējumos uz ārzemēm. Tikai uzplaukums Latvijas saimnieciskajā dzīvē varēs šos cilvēkus Latvijai ļaut atgūt. Nopietna problēma Latvijai ir demogrāfiskā krīze ar negatīvu attīstību nākotnē, kas apdraud Latvijas valsts etnisko sastāvu. Izmaiņas var just, ciemojoties pustukšās Latvijas lauku sētās, kur redzam vairumu sirmgalvju, nevis vidējo un jaunāko paaudzi.

Labāks materiālais stāvoklis, protams, var līdzēt situācijas uzlabošanai, bet viens no iemesliem sliktajam demogrāfiskajam stāvoklim ir Latvijas sabiedrībā pastāvošā vērtību krīze. Satraucoši ir tas, ka maz vai pārāk virspusēji runā par demogrāfisko situāciju Latvijā. Nepatīkama lieta ir bezcerība un apātija, kam cilvēki vietumis padodas. Latvija pēc statistikas rādītājiem pasaulē ir ļoti augstā vietā ar pašnāvību skaitu. Tas rāda, ka ir jārunā par vērtībām, par ticību sev un augstākiem ideāliem. Jaunajai valdībai stāv priekšā liels darbs un PBLA cer nākt talkā pie tā risināšanas!

Pasaules brīvo latviešu apvienība nekad nav vairījusies paust savu viedokli par Latvijas valstī notiekošajiem politiskajiem procesiem, lai arī tas ne vienmēr ir sakritis ar Latvijas valdības pozīcijām. Mēs izteicām atšķirīgo ārzemju latviešu sabiedrības viedokli par latviešu valodas lietošanu Latvijā. Esam uzsvēruši, ka ir tikai viena valsts valoda – latviešu valoda, un to valdības pārstāvjiem jālieto intervijās Latvijā un sarunās ar Latvijas iedzīvotājiem. Latviešu valoda ir galvenais integrācijas rīks.

Mēs aicinām ikvienu latvieti Latvijā, mūsu tēvzemē un pasaulē aktīvāk izteikt savu nacionālpolitisko gribu un pārliecību, piedaloties referendumos, vēlēšanās, paužot savu attieksmi pret Latvijas politiķu darbu. Mēs rosināsim domu apmaiņu sabiedrībā par tādām Satversmes maiņām, kas vairotu mūsu politiķu atbildību iepretim saviem vēlētājiem, lai Saeimā izdotos ievēlēt tādus deputātus, kuŗi būtu īsti un cienīgi savas tautas pārstāvji, nevis tikai savu partiju šauro interešu kalpi, un lai valdības ministri tiktu izraudzīti savas kompetences, nevis partejiskās piederības dēļ. Esam cieši sadarbojušies ar Vēlēšanu Reformas biedrību, lai izskaustu lokomotīvju principu un ieviestu Latvijā izteikti labākus vēlēšanu procesus. Izsakām arī atbalstu, lai ieviestu Vēlētāju reģistru, kuŗu varētu jau pielietot 11. Saeimas vēlēšanās, kas atvieglotu ārzemēs dzīvojošiem latviešu pilsoņiem piedalīšanos vēlēšanās.

Ārzemju latviešu uzdevums ir uzturēt nacionālu, vitālu, rosīgu sabiedrību un latvisko kopību svešumā, kuŗa turpina nesavtīgi atbalstīt savu mītņu zemju latviešu organizācijas.  Tas ir un būs mūsu vislabākais atbalsts Latvijai un tās brīvībai.

Dievs, svētī Latviju!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *