PBLA sveic latviešus Ziemassvētkos, stāsta par nākamajiem darbiem

Pasaules brīvo latviešu apvienība (PBLA) sveic latviešus visā pasaulē Ziemassvētkos! Vēlam jums daudz laimes Jaunajā gadā, panākumus personīgajā dzīvē un labu sadarbību ar latviešu centrālajām organizācijam jūsu mītņu zemēs!

Pasaules brīvo latviešu apvienība arī turpmāk centīsies uzturēt tās vērtības, kas mums, ārzemēs dzīvojošajiem latviešiem, ir bijušas svētas jau kopš tiem laikiem, kad pirms vairāk nekā 65 gadiem bijām spiesti atstāt savu senču zemi un doties trimdā.

PBLA arī turpmāk atbalstīs centienus nosargāt latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu Latvijas valstī. Mēs turpināsim savu mītņu zemju valdībām un tur dzīvojošajai cittautiešu sabiedrībai skaidrot Latvijas nesenās pagātnes faktus, lai tos nenomāktu neobjektīvas vēstures interpretācijas no Latvijas kaimiņzemes austrumos.

Esam gandarīti, ka ar jauno mācības gadu 2011. septembrī beidzot Izglītības un zinātnes ministrija rūpēsies par Latvijas vēstures kā atsevišķa mācību priekšmeta mācīšanu visās Latvijas skolās.

Pasaules brīvo latviešu apvienība un tās dalīborganizācijas vairāku gadu desmitu laikā ir uzkrājušas nozīmīgu nacionālpolitiskā darba pieredzi. 2011. gadā noslēgsim sadarbības memorandu ar Latvijas Ārlietu ministriju un veidojam stratēģisko plānu.

To izmantosim:

  • palīdzot Latvijas diplomātiskajām pārstāvniecībām ārzemēs ar praktisko pieredzi un informāciju;
  • palīdzot Latvijai atspēkot tās nepatiesības, ko par krievu minoritāšu stāvokli Latvijā izplata galvenokārt Krievijas pārstāvji;
  • meklējot un kopjot kontaktus ar mītņu zemju politiķiem, žurnālistiem, kuŗi var iespaidot politisko attīstību šajās valstīs;
  • palīdzot sargāt un veidot Latvijas tēlu plašajā pasaulē.

PBLA rūp demokrātijas nostiprināšana Latvijā. Tādēļ esam pirms 10. Saeimas vēlēšanām kopā ar PBLA partneriem Daugavas Vanagiem ASV un Daugavas Vanagiem Kanadā atbalstījuši projektu “Tava balss ir svarīga Latvijai”, apmeklējot 23 Latvijas pilsētas ar koncertiem, kuŗos mudinājām Latvijas vēlētājus pilsoniski rīkoties un iet balsot. Esam bijuši sekmīgi!

Tāpēc arī PBLA piedalījās ar “sēklas naudu” Vēlēšanu reformas biedrības dibināšanā un ikgadējā atbalstīšanā. Šīs biedrības mērķis ir pēc izstrādātiem kritērijiem izvērtēt Latvijas vēlēšanu sistēmu un skatīt iespējas tās uzlabošanai vai nomaiņai. Tā saucamais “lokomotīvju princips”, ievēlot Saeimu, tika likvidēts, un tagad ir jārūpējas par vēlētāju reģistra izstrādi, lai ārzemēs sekmētu mūsu tautiešu vieglāku piedalīšanos nākamajās Latvijas vēlēšanās. Tas būtu viens no priekšnoteikumiem labas valsts pārvaldes ieviešanai un uzturēšanai.

PBLA un tās valde ir iesaistījusies Latvijas valdības izveidotajā darba grupā dubultpavalstniecības statusa atjaunošanai Pilsonības likumā. Dubultpavalstniecības statusa pieļaušana veicinātu ārzemēs dzīvojošo latviešu piederības sajūtu Latvijai, viņu iesaistīšanos Latvijas valsts dzīvē un tās veidošanā. Ceram nākamgad uz panākumiem un jaunu pilsonības likumu!

Lai visus šos darbus mēs varētu sekmīgi veikt, mums ir ārkārtīgi svarīgi uzturēt spēcīgas latviešu sabiedriskās organizācijas mūsu mītņu zemēs un piesaistīt tām ārzemju latviešu jauno paaudzi.

Jaunajā gadā ieejot, darbs mūsu tautas labā un latvietības saglabāšanā ārzemēs no mums prasīs daudz pūļu, mums katram būs jādalās domās un darbos, lai palīdzētu PBLA veikt misiju, ko esam pildījuši turpat 57 gadus. Kopējā darbā veiksim daudz! Katrs ar savam spējām, zināšanām un sirds degsmi lai nāk talkā!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *