Literārais deserts dzejas cienītājiem

image

Viens no traģiskākajiem un latviešu literatūrā daudz apcerētiem patiesiem mīlas stāstiem ir attiecības starp dzejnieci un aktrisi Birutu Skujenieci (Dambekalni, 1888-1931) un dzejnieku Jāni Sudrabkalnu (Arvīdu Peini, 1894-1975).

Nenotikušas, neizdzīvotas attiecības, jo aktrise, vislabākajos sievietes gados būdama, Mellužos gāja bojā, bet dzejnieks, kurš tā arī nebija spējis viņai tuvoties, pēc traģiskā notikuma lēnītēm ieslīga alkohola varā. J. Sudrabkalns pats šo nenotikušo mīlestību apcerējis ciklā Klodijai (Liesma, 1984).

Nesen ceļu pie lasītājiem sācis divu dzejnieku – tukumnieces Sarmas Upeslejas un liepājnieka Māra Reinberga – kopdarbs jeb, kā to nodēvējuši paši autori, mīlestības marginālijas Tik tuvu tev. Šai lirikas ciklā lasītājs dialogu veidā vēlreiz varēs izsekot līdzi B. Skujenieces un J. Sudrabkalna trağiskajiem likteņiem. M. Reinbergs iejuties dzejnieka J. Sudrabkalna izjūtās un pārdzīvojumos, uz ko viņam ar S. Upeslejas dzejas rindām atbild aktrise B. Skujeniece.

Grāmatiņas lappusēs abu talantīgo cilvēku gari it kā atdzīvojas – J. Sudrabkalns dzejas rindās pauž, vietumis pat skaļi izkliedz savu izmisumu un sirdssāpes, uz ko aktrise nu jau no Mūžības dārziem viņam atbild. Šī „sarunāšanās” ar mirušo lasītājā varētu radīt pat sirreālas izjūtas. Pārsvarā sarakste jeb saziņa starp abiem noris naktī: „Mirdz naktī Rīga kastaņlukturos.” Tas ir laiks, kad viss apklusis, dienas darbi paveikti un iestājies brīdis, kad domas ir brīvas. Deg sveces, vīns saliets kausos un „saruna” var sākties. Brīžiem aktrise savu dzejnieku cenšas mierināt, taču daudz vairāk J. Sudrabkalns gaida ierodamies viņu pašu, kas, protams, nekādi nav iespējams.

Gan viens, gan otrs daudz piemin likteni; tas ir viens no lirikas cikla motīviem. „Mums katram savs/ ir liktens lemtais gājums,” kādā dzejolī atzīmē aktrise. Savukārt dzejnieks vājuma brīdī izkliedz: „[..] mans liktens iris/ to metu Nāvei – ņem ja vēlies!..” Un patiesi – viena dzīve pēkšņi apraujas liktenīgas nejaušības dēļ, bet otram viņa jaunības dienu mīlestība kļūst liktenīga un „seko” visu dzīvi.

Ikvienam dzejas cienītājam šī grāmatiņa raisīs dziļi individuālas izjūtas un pārdomas.

Visiem interesentiem, kas vēlas šo lirikas krājumu iegādāties, lūgums sazināties ar dzejnieku Māri Reinbergu, rakstot uz epastu:  mare7@inbox.lv

 

Details

Tik tuvu tev

Sarma Upesleja un Māris Reinbergs

Latvia:  Self-published,  2012

ISBN . ISBN 978998449389

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *