Latvija sākas mūsu sirdīs

Mīļā Latvijas tauta! Sveicu jūs Latvijas Republikas Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienā! 4. maijs vienmēr atgādinās par dienu, kad tika pieņemts drosmīgs lēmums, kas ļāva pārcirst vardarbīgi uzspiesto saiti ar totalitāru režīmu. Šī izšķiršanās bija jāizdara vispirms katram Latvijas cilvēkam savā sirds balsojumā, un katram Augstākās padomes deputātam tā bija politiski jāapliecina ar savu “jā” vai “nē”, pieņemot “Deklarāciju par Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanu”.

Lēmums nebūt nebija vienbalsīgs, un tieši tāpēc ir tik svarīgi uzturēt liecības par šo dienu dzīvā piemiņā, no paaudzes paaudzē nododot tālāk atmiņas un izpratni par 4. maiju, cilvēkiem, kuri ticēja neatkarības atjaunošanai, un apstākļiem, kādos Latvijas atguva savu neatkarību. Šīs liecības jārāda skolās, lai atgādinātu – dzīve var būt sarežģīta, bet valstiskuma un brīvības vērtības nekad nedrīkst aizmirst. Brīvības dziļajai vērtībai ir jāuzticas ar visu spēku un nodošanos, lai cik ilgu laiku kādreiz prasītu tās īstenošana, un savstarpējā pleca un atbalsta sajūta tautā ir ceļš, kas padara tuvāku kopēja mērķa sasniegšanu.

Gādāsim arī turpmāk par to, lai brīvības un solidaritātes gars stāvētu pāri mūsu ikdienas rūpēm un darbiem, vadot mūs vienmēr pa Latvijas valsts nostiprināšanas un tautas labklājības ceļu! Latvija sākas mūsu sirdīs. Sargāsim to vienmēr kā lielāko dārgumu!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *