Katalogs ar atskatu uz grafiķes Zirnītes darbu

Laika rezervuārs

Grafiķe Nele Zirnīte šogad atzīmēja savu 50 gadu jubileju ar izstādi “Laika rezervuārs” Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā. Šajā sakarā izdota arī grāmata ar tādu pašu nosaukumu, kas iecerēts kā izstādes katalogs, taču tā dizains un iekārtojums pāraug kataloga robežas. Izdevums ir iespiests trīs valodās—latviešu, lietuviešu un angļu, jo jubilāres izstāde tālāk ceļo uz Lietuvu.

Māksliniece ir lietuviete, grafiku sākusi studēt Viļņas Mākslas institūtā, bet ģimenes apstākļu dēļ—viņa apprecas ar grafiķi Andri Zirnīti – beigusi Latvijas Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu (1984). Kopš tā laika viņa dzīvo un strādā Latvijā, kļūdama par ļoti respektējamu grafiķi. Viņa strādājusi par pedagogu vairākās augstskolās, ir Latvijas Mākslinieku savienības biedre un sabiedriskās organizācijas “Grafikas kamera” valdes locekle un oforta darbnīcas vadītāja.

Zirnīte ir plaši pazīstama pasaulē, rīkodama gan personālizstādes (arī dažādās ASV pilsētās, Ksantivā (Xativa), Spānijā), gan piedalīdamās dažādos konkursos, saņemdama respektējamas godalgas (Tallinā, Gločesterā, ASV; 2005.gadā – Grand Prix Mazo formu biennālē GRAFIX Breslavā, Čehijā; 2007. gadā—1.prēmija IX Starptautiskajā grafikas biennālē “Josep de Ribera” Ksantivā (Xativa), Spānijā).

Zirnītes grafikas lapas izceļas ar ļoti skrupulozu detalizāciju, tehnisko iespēju izmantojuma perfekciju, tēmu neordināro risinājumu. Centrā cilvēks un daba, cilvēks un kosmoss. Izmantotie tēli bieži nes sevī daudznozīmīgu simboliku un tulkojumu, viņas darbi ir daudzslāņaini, filozofiskajā domā dziļi, ar biezu jo biezu kultūrslāni. Darbos nekas nav pateikts viennozīmīgi, katrs skatītājs tajos ieraudzīs kaut ko sev tuvu.

Tā kā māksliniece pati novelk savus darbus, viņa cenšas panākt to tehnisko pilnīgumu. Zirnīte strādā gan melnbaltajā, gan krāsainajā grafikā, bieži jaucot grafikas tehnikas—visbiežāk akvatintu ar ofortu.

Grāmata mākslas maģistre Eva Rotčenkova iepazīstina lasītājus ar Zirnītes daiļradi, atzīmēdama: “Darbu smalkais, filigrānais un niansētais raksturs atklāj jutīgu personību un demonstrē spēcīgu, arī starptautiski novērtētu māksliniecisko profesionālismu”.

Raksta autore iedziļinās gan mākslinieces tēlu pasaulē, sniegdama rūpīgi analizētu tulkojumu, gan jubilāres darbu tehniskā izpildījuma niansēs. Tas palīdz labāk un pilnīgāk izprast Neles Zirnītes opusu saturu un filozofisko domu.

No sava viedokļa par savu tautieti raksta arī divas kolēģes no Lietuvas – mākslas eksperte Vaidilute Brazauskaite un filozofe Jūrate Baranova.

Izdevuma lielāko daļu aizņem 128 grafikas reprodukcijas un Zirnītes fotouzņēmumi. Pielikumā mākslinieces dzīves dati, personālizstāžu un godalgu saraksts.

Details

Nele Zirnīte. Laika rezervuārs

Eva Rotčenkova et al.

Rīga:  Epicentrs,  2009

Māris Brancis ir mākslas vēsturnieks un autors, vairākus gadus bija Latvijas Valsts arhīva Personu fondu un trimdas dokumentu daļas vadītājs.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *