Informatīvs materiāls par rotaļām, kas derētu katrai skolai

Latviešu tautas rotaļas

Ilga Reizniece ir strādājusi par folkloras skolotāju bērnudārzā un pamatskolā jau 20 gadus. Tagad viņa dalās ar savu pieredzi un nāk palīgā vecākiem un skolotājiem ar DVD Latviešu tautas rotaļas, kurā viņa māca to latviskāko no bērnu nodarbībām: rotaļas.

Ieraksts pirms vairākiem gadiem izdots videolentē, bet tagad pārnests uz digitālo vidi.

Diskā ir iekļautas 50 rotaļas. Tajā ir parādītas gan visiem pazīstamas rotaļas, piemēram, “Rīga dimd”, “Skaisti dziedi lakstīgala”, “Saulīte gulēja ābeļu dārzā” un “Trejdeviņi” gan ne tik pazīstamas, kā “Sī sesku”, “Ak tad kaķīts kurmi”, “Beķercepti kliņģerīši”, “Cūciņa diet gāja” un “Audz pupa”. Vēl citas ir plaši zināmas kā dziesmas, bet rotaļu kustības nav tik pazīstamas, piemēram, “Caur sidraba birzi gāju”, “Strauja, strauja upe tecēj’”, “Stādīju ieviņu” un “Krauklīts sēž ozolā”. Dažas rotaļas palīdz bērniem iemācīties labu dikciju (“Juku, juku sīki putni”), citas paplašina vārdu krājumu, vēl citas iemāca par pasauli (“Vai tu zini kā viens zemnieks” ir par to, kā top maize), un dažas rotaļas ir vienkārši jautras un dod bērniem iespēju izkustēties.

Reizniece dažām rotaļām parāda divus variantus. Iespējams, ka kādas no viņas rotaļām atšķiras no skatītājiem pazīstamiem variantiem. Tas nav slikti, un ir pat vēlami, jo tas nozīmē, ka rotaļu tradīcija attīstās un ir dzīva. Kā saka pati Reizniece, “Kas dzīvo, tas mainās. Tas attiecas arī uz folkloru, ja mēs tradicionālo kultūru uztveram kā dzīves sastāvdaļu nevis mācību priekšmetu, kurā kaut kas būtu jāiekaļ.” Līdz ar to dažas rotaļas ir laika gaitā mazliet mainījušās – vai nu palikušas garākas, vai īsākas, vai pielikts klāt kāds elements. Dažreiz maiņu iniciatore ir bijusi pati Reizniece, citreiz viņas audzēkņi. Un tāpēc skatītājiem nevajadzētu kaunēties ja viņu skolā vai sabiedrībā arī ir izveidojušies vietējie rotaļu varianti.

Diskam līdzi nāk grāmatiņa ar visu rotaļu tekstiem. Diemžēl grāmatiņā nav iekļautas meldijas vai skaitāmpantiņi (tā kā angliskais “Eenie Meenie Miney Moe”), ko bērni starp rotaļām skaita, lai izvēlētos kurš bērns dabūs stāvēt apļa vidū. Meldijas lielākoties ir jau visiem pazīstamas, bet svešākās var būt mazliet grūti saprast no video materiāla. Reizniece dzied gan visām rotaļām līdzi, bet uzsvars tomēr ir uz bērnu balsīm, kuras reizēm ir klusas.

Disks ir ļoti dabīgā veidā filmēts un tajā ir jūtama Reiznieces skolotājas filozofija, ka svarīgākais ir process, nevis rezultāts. Tātad, lai bērni gūtu prieku no pašas iešanas rotaļās. Filmēšanā piedalījās bērni – Reiznieces audzēkņi no Jūrmalas alternatīvās skolas un folkloras nodarbībām, kā arī pāris māmiņas ― nevis aktieri vai profesionāli trenēti dejotāji. Tie ar patiesu prieku dzied un danco, un reizēm arī paākstās. Kā rūpīga vistu māte, Reizniece vada rotaļas un arī pati tajās piedalās. Skolotājiem un vecākiem būs vērtīgi novērot ne tikai rotaļu norises, bet arī veidu kā Reizniece vada nodarbību, to aktīvi virzot, bet nepārņemot procesu un saglabājot visiem prieku. Ievērojiet kā viņa iestarpina pa zināšanu graudiņam šur tur starp pantiņiem!

Rotaļas ir lielisks līdzeklis latviskās izjūtas padziļināšanai, latviešu valodas bagātināšanai, muzikalitātes un ritmikas attīstībai, savstarpējo attiecību stiprināšanai, un protams, prieka vairošanai. Tās iederas jebkurā latviešu skolas un bērnudārza programmā un arī daudzos citos latviešu pasākumos. Ierakstā redz bērnus no bērnudārza līdz pat pusaudžu gadiem. Tieši pusaudžiem un pat pieaugušajiem rotaļas var kalpot kā neparasts, latvisks “ledus lauzējs” dažādos pasākumos.

Pats DVD, gan, ir domāts kā informatīvs materiāls un nez vai būs ļoti interesants vispārējai skatīšanai. Tomēr, tam vajadzētu atrasties katra bērnudārza, pamatskolas, dziedāšanas un folkloras skolotāja arsenālā. Tas ir noderīgs arī latviešu ģimenēm, jo rotaļas ir lielisks veids kā nodarbināt bērnus.

DVD tapšanu atbalstījis Pasaules brīvo latviešu apvienības Kultūras fonds un Latviešu fonds. Rotaļu DVD maksā LVL 10 un to var pasūtīt no PBLA Izglītības padomes priekšsēdes vietnieces sadarbībā ar Latviju Dainas Grosas (daina.gross@latviansonline.com). Ir arī iespējams to pasūtīt VHS formātā par USD 10 plus sūtīšanas izmaksas.

Details

Latviešu tautas rotaļas kopā ar Ilgu Reiznieci

Ilga Reizniece

Daugavpils Universitātes Multimediju centrs / Daina Gross,  2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *