Iespējamā Misija latvietei no ASV: valoda, izglītības kultūra un piederības sajūta Latvijā

image

Iespējamās Misijas Vasaras skola Cēsīs. Foto: f64 Photo News Agency

Latviešu sabiedrība joprojām cenšās atrast savu ceļu neatkarīgi no savas padomju okupācijas vēstures.  Itsevišķi skolā, tradīcijas un mentalitāte par to, kas ir labs skolotājs un kāda loma pienākas skolēnam ir traipīta ar padomju mantojumu. Tomēr, situācija lēnām uzlabojas un jaunas metodes, mūsdienu tehnoloģijas un daudzveidības cienīšana atrod savu vietu skolās.  Iespējamā Misija ir labs piemērs.

Katram is savs stāsts par to, kā viņš vai viņa nokļuva Iespējamā Misijā.  Daži vēlas parādīt skolēniem cik foršas var būt mācības; citiem tas ir vērsts uz savu pašu izaugsmi iegūt prasmes vadīt grupu; vēl citiem tā ir iespēja atgriezties Latvijā un jēgpilni strādāt, veidot Latvijas nākotni. 

Viens no IM galveniem saukļiem ir: Iedvesmo mācīties. Maini pasauli.  Tie nav lieki vārdi, jo visur cauri Misijas programmai var sajust spēku gan komandas garā visu dalībnieku un darbinieku starpā, gan arī plašāk, apzinot, ka šis darbs, ko darām maina mūsu pasauli, kaut vai tas ir viens bērns mazā skolā, kurš atzīst, ka tagad viņam patīk pildīt savus matemātikas mājas darbus, jo beidzot tos saprot!

Iespējamā Misija ir programma, kas dod jauniešiem iespēju aktualizēt fantastiskas idejas, kas var pataisīt Latviju par labāku valsti.  Programma, caur intensīvām apmācībām un semināriem, pasniedz visas vajadzīgās atslēgas, lai mēs varētu iet tālāk un atvērt mums vajadzīgās durvis, lai pataisītu mūsu mācību stundas interesantas, saistošas un tādas, kurās skolēni grib mācīties.

Ar šādu nolūku arī es pieteicos šai programmai.  Būtu varējusi atgriezties savā dzimtā zemē Amerikā un pieteikties māsas programmā Teach for America, bet iegūtais maģistra grāds un man saistošā tēma par kolektīvās atmiņas mantojumu Latvijas un Somijas izglītības sistēmās prasījās ieguldīt vēl laiku Latvijā.  Zinot, ka man kā ārzemju latvietei būs pavisam cita pieredze un uzskati par to kāda ir radoša klases vide, gribēju izaicināt sevi saprast šo skolas kultūru, kas man ir salīdzinoši sveša.  Līdz šim izaicinājumu ir bijuši daudz un tā arī turpināsies nākamos divus gadus, kamēr strādāšu Rīgas Lietuviešu Vidusskolā mācot angļu valodu vidusskolniekiem.

Programmas kā Iespējamā Misija liecina par to, ka Latvijā aktīvi darbojas kustības, kas sniedz lietderīgu un nozīmīgu izaugsmi visai sabiedrībai.  Esmu lepna, ka varu būt daļa no šīs kustības, dalīties savā pieredzē un paplašināt gan savu, gan citu redzes loku.  Ārzemēs augušiem latviešiem šī ir vienreizēja iespēja atgriezties Latvijā un divu gadu laikā aktīvi piedalīties vietējā sabiedrībā, iepazīt skolas kultūru, tai pašā laikā paplašot savas zināšanas un prasmi sadarboties ar citiem visādās situācijās.  Lai gan man šis piedzīvojums ir tikko sācies, jau jūtu savu personisko izaugsmi sadarbojoties ar citiem un iegūstot jaunas pedagoģiskas zināšanas, vienlaikus uzlabojot savas latviešu valodas spējas. Sākšu skolu ar paaugstinātu iedvesmu mācīties un mācīt citiem un ar pārliecību, ka ikviens var sasniegt augstas kalnu virsotnes!

Tālāk par Iespējamo misiju raksta Egija Saļņikova, IM Partnerības un komunikācijas vadītāja:

Iespējamā misija ir izglītības programma, kuras veidotāji un atbalstītāji uzskata, ka kvalitatīvas izglītības pamats ir labs skolotājs.

2007. gadā tika publicēts McKinsey&Company pētījums, kura secinājumi likti Iespējamās misijas idejas pamatā. Pētījums analizēja izglītības sistēmas kvalitāti daudzās valstīs, ar mērķi noskaidrot, kas ir labas izglītības sistēmas „atslēga”. Galvenais secinājums bija: ikviena izglītības sistēma ir tik laba, cik labi ir skolotāji. Tāpēc Iespējamā misija palīdz zinošiem un mērķtiecīgiem augstskolu absolventiem kļūt par iedvesmojošiem skolotājiem un nākotnes līderiem.

Programmas mērķis ir nodrošināt, lai katrs bērns Latvijā saņem kvalitatīvu izglītību, kas attīsta viņa spējas, kā arī motivāciju un prasmes mācīties mūža garumā, jo Latvijas sekmīgas attīstības pamats ir gudri, radoši un prasmīgi cilvēki.

Patlaban, Latvijas izglītības sistēmā ir pārāk liels uzsvars uz akadēmiskajām zināšanām ar neskaidru praktisko pielietojumu. Tā rezultātā, interese par eksaktajām un tehnoloģiju zinātnēm ir salīdzinoši mazam skolēnu skaitam, un viņi nav gatavi izvēlēties nākotnes karjeru šajās jomās. Savukārt Iespējamās Misijas skolotāju stiprā puse ir tieši zināšanu praktiskais pielietojums, sasaiste ar reālo dzīvi, kā arī jēgpilna tehnoloģiju izmantošana mācību procesā. Viņi māca saviem skolēniem sapņot, domāt, rīkoties mērķtiecīgi, neatlaidīgi un atbildīgi.

Katru gadu Iespējamā misija piesaista, atlasa, sagatavo un atbalsta darbam skolās augstskolu absolventus ar līdera dotībām un labiem akadēmiskajiem sasniegumiem, kas ar savu enerģiju un uzņēmību palīdz skolās veidot pozitīvu un progresīvu vidi, paaugstina skolēnu interesi un motivāciju mācīties.

Piedaloties Iespējamā misijā, dalībnieki strādā kā pilna laika skolotāji, pasniedzot mācību priekšmetu savā specialitātē. Paralēli skolotāja darbam dalībnieki divus gadus apgūst pedagoģijas un vadības prasmes Iespējamās misijas Līderības attīstības programmā. Pēc divu gadu cikla programmā, dalībnieki iesaistās Iespējamās misijas Vēstnieku kustībā, kas turpina īstenot programmas mērķus.

Kopš programmas dibināšanas, 69 Latvijas skolās, no kurām vairāk kā puse atrodas ārpus Rīgas, strādā vai ir strādājuši 92 Iespējamās misijas skolotāji – ievērojama daļa no viņiem pasniedz eksaktos priekšmetus –  matemātiku, fiziku, ķīmiju, bioloģiju, informātiku. Kopā viņi ietekmējuši gandrīz 14 000 bērnu dzīves visā Latvijā, palīdzot viņiem gūt panākumus mācībās un stiprinot viņos pārliecību, ka katrs var sasniegt augstus mērķus.
Iespējamā misija ir partneris starptautiskā organizāciju tīklā Teach for All, kas apvieno 29 organizācijas visā pasaulē no kurām senākās ir ASV un Lielbritānijā.

Tieši oktobra vidū Iespējamā misija ir izsludinājusi aicinājumu pēdējā kursa studentiem, ieskaitot tos, kas studē ārpus Latvijas, pieteikties IM septītajā iesaukumā. Lai pieteiktos IM, vispirms jāreģistrējas pieteikuma anketai http://piesakies.iespejamamisija.lv. Pieteikties var jebkuru specialitāšu pēdējā kursa studenti, absolventi un jaunie profesionāļi, kuri ir ieguvuši bakalaura grādu vai otrā līmeņa profesionālo izglītību. Priekšroka tiks dota pretendentiem ar sasniegumiem akadēmiskajā, sabiedriskajā vai profesionālajā darbībā un motivāciju dalībai programmā.

http://piesakies.iespejamamisija.lv atradīsiet vairāk informācijas par pieteikšanos un atlases procesu, kā arī esošo programmas dalībnieku un absolventu pārdomas par gūto pieredzi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *