Darāmā ir daudz un visiem pietiek vietas

Kā Valsts prezidente es priecājos Jūs sveikt Latvijas neatkarības proklamēšanas 88. gadadienā un daru to jau astoto reizi pēc kārtas.

Es priecājos, ka šobrīd Latvija jau ir kļuvusi par visātrāk augošo ekonomiski plaukstošo zemi Eiropas Savienībā un ka tas ceļš, ko esam uzsākuši pirms 15 gadiem, atjaunojot savas valsts neatkarību, ir pierādījis, ka mūsu centieni, mūsu sapņi var piepildīties un ka mums ir visas izredzes turpināt tālāk panākt visu to, kas pagātnē ir ticis aizkavēts un panākt to, ka mēs ne tikvien kļūsim gluži līdzīgi visām attīstītajām valstīm, bet, es ļoti ceru un esmu par to pārliecināta, ka daudzās jomās Latvija varēs būt citām valstīm par paraugu un piemēru. Tā tas īstenībā ir arī jau šobrīd. Esmu dzirdējusi no ļoti daudzu valstu pārstāvjiem, ka viņi ar zināmu draudzīgu skaudību noraugās uz to, kas Latvijā sasniegts. Daudziem no viņiem tas vēl ir tikai sapnis. Par daudzām lietām no tā, ko esam sasnieguši, ko uzskatām par pašu par sevi saprotamu un varbūt par zemu novērtējam, citas tautas vēl tikai sapņo, un citās zemēs paies vēl ilgi gadi, kamēr viņiem būs lemts nonākt tur, kur mēs esam jau šobrīd.

Protams, Latvijā ir daudz ko vēl darīt. Tādēļ es ceru, ka katrs, kam Latvija dārga, paturēs to savā sirdī, uzturēs kontaktus ar Latviju – ar savu dzimteni, ar tēvu vai vectēvu zemi, vienalga cik tālu sniedzas radniecības saites. Es ļoti aicinu visus domāt par Latviju, mīlēt Latviju un darīt to, ko katrs no Jums savā laukā, savā specialitātē ar savām spējām un iespējām var Latvijas labā darīt. Mēs esam maza zeme, maza tauta un ikviens mums ir īpaši dārgs un vērtīgs.

Mēs šobrīd esam situācijā, kur izmantojot ES sniegtās brīvības, daudzi aizceļo, meklē laimi un iespējas citās zemēs, kas ir normāla parādība. Uz to jau mēs bijām arī tiekušies un cerējuši, iestājoties Eiropas Savienībā. Te ir izaicinājums Latvijā mums nodrošināt, lai dzīve izveidotos tāda, ka katram gribētos Latvijā palikt, Latvijā ierasties, Latvijā strādāt. Es dzirdu no daudziem sveštautiešiem tiešām sajūsmu par to, kāda ir Latvija, kādi ir Latvijas cilvēki, ko viņi spēj un var izdarīt. Man pašai savas prezidentūras laikā ir bijusi iespēja tikties gan ar Jums daudzās tālās pasaules malās, ko vienmēr esmu darījusi ar īpašu prieku, gan arī ar latviešiem šeit pat Latvijā no vienas robežas līdz otrai – no ziemeļiem līdz dienvidiem un no austrumiem līdz rietumiem. Visur esmu satikusi nopietnus un arī priecīgus cilvēkus, tādus, kuri mīl savu valsti un savu zemi, kam ir talanti, domas un idejas, kuri daudz ko spēj un ir jau paguvuši izdarīt un kam ir daudz ieceru nākotnei.

Es aicinu katru, kam Latvija ir mīļa, nākt talkā ar savām idejām, ar saviem projektiem un priekšlikumiem. Darāmā ir daudz un visiem pietiek vietas. Es novēlu Jums visiem šajos svētkos, lai Jūs būtu lepni par savu Latviju!

Es pateicos visiem tiem, kuri atbalstīja visu triju Baltijas valstu izvirzīto manu kandidatūru Apvienoto Nāciju ģenerālsekretāra amatam. Tā bija izdevība pasaulei atgādināt par demokrātiskām vērtībām, par to, ka vesela Eiropas daļa ilgu laiku nevarēja piedalīties ANO procesos un, protams, arī par dzimumu vienlīdzību. Paldies visiem par atbalstu un, šķiet, tā bija atkal izdevība nostādīt Latviju pasaules uzmanības centrā. Tādas iespējas mums būs atkal un atkal, un mums visiem kopā par tām jārūpējas un jāgādā.

Paldies visiem par Jūsu atbalstu un sadarbību! Lai Jums ir skaisti un priecīgi Latvijas valsts svētki!

VVF runā

Latvijas Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga uzrunā latviešus ārzemēs. (Kadrs no videoklipa)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *